Ook meedoen aan TRACE?

ADHD & Voeding

Het TRACE-project is een samenwerking tussen Karakter, Accare, Triversum en het RIVM. Momenteel doen er zo’n tachtig kinderen mee aan TRACE. Maar om zinvolle resultaten te verkrijgen, zullen er uiteindelijk zo’n 220 kinderen moeten deelnemen. Voor alle drie de groepen (de twee diëten én de groep die gebruikelijke zorg krijgt) zijn aanmeldingen welkom. Er kan worden gekozen voor de gebruikelijke zorg óf voor een dieet. Als voor dat laatste wordt gekozen, bepaalt het toeval welk dieet het kind uiteindelijk krijgt. Aanmelden kan via de website van het TRACE-project:  Meedoen

Vragen over het onderzoek? Geïnteresseerde ouders kunnen contact opnemen met Jolanda van der Meer (coördinator Noord- en West-Nederland) en Niki Kamphuis (coördinator Oost- en Zuid-Nederland) via trace@karakter.com Meer informatie is te vinden op TRACE-project.

BM04 heeft ook uitgebreid aandacht besteed aan ADHD en Voeding en bovenstaand onderzoek, lees hier meer.