Oproep: welke digitale middelen zet school in bij ondersteuning leerlingen voor leesvloeiendheid

Beste zorgcoördinator / IB’er / leerkracht,

Alhoewel er voor kinderen met leesproblemen veel extra ondersteuning beschikbaar is voor de eerste fase van het leren lezen, het decoderen, lijkt er gebrek te zijn aan ondersteuning voor de tweede fase, het ontwikkelen van een vloeiende leesvaardigheid.

Daarom zijn we een Europees project, “A is for App”, gestart om middelen voor de leesondersteuning in deze fase te verbeteren.

Wij willen graag meer te weten komen over de digitale middelen die school inzet voor de ondersteuning van leerlingen die moeite hebben met deze tweede fase van het leren lezen, de leesvloeiendheid.

Wij zouden het derhalve bijzonder waarderen als u de tijd wilt nemen om een vragenlijst in te vullen over de bestaande praktijken en noden. Uw antwoorden zijn dan ook van groot belang voor het Nederlandse onderwijs en meer algemeen het Europese leesonderwijs.

Het invullen van deze vragenlijst kost ongeveer 10 minuten.

Belangrijk: alle antwoorden zullen volledig vertrouwelijk behandeld worden volgens de ethische richtlijnen voor onderzoek.

Wij danken u hartelijk voor het willen invullen van de vragenlijst.

Met een hartelijke groet,

Prof. Pol Ghesquière, KU Leuven
Dr. Elise de Bree, Universiteit van Amsterdam
Dr. Jurgen Tijms, Universiteit van Amsterdam en RID

Lees ook

NKD participeert in Europees project A is for App

Nog geen lid van Balans?

Word lid balk