Oproep: Balans zoekt ouders voor denktankdag dyslexie op 9 maart

Balans is op zoek naar ouders die mee willen denken en mee willen praten over dyslexie op de denktankdag op 9 maart 2018

Op vrijdag 9 maart 2018 wordt er een Denktankdag voor het Stimuleringsprogramma Preventieve & Integrale Aanpak Dyslexie & Hulpmiddelen Onderwijs te Amersfoort georganiseerd.

Balans is de initiatiefnemer van dit Stimuleringsprogramma en wil hier ook graag ouders bij betrekken. Wij willen ouders (en ook jongeren met dyslexie) met kinderen op de basisschool en/of het voortgezet onderwijs vragen aan deze dag deel te nemen en mee te praten in de discussies op deze dag.

De officiële uitnodiging met informatie over het dagprogramma en een korte tekst met achtergrond over dit Stimuleringsprogramma zijn onderaan dit bericht te vinden.

Wij hopen dat u de Denktankdag kunt bijwonen, zodat we met elkaar deze kans kunnen gebruiken om te bedenken hoe we de doelen van dit Stimuleringsprogramma kunnen bereiken en deze ook duurzaam verankeren, zodat we samen kunnen gaan werken aan daadwerkelijke verbeteringen op het gebied van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor deelname aan de Denktankdag. Aan het bijwonen van de Denktankdag zijn geen kosten verbonden. Het zou fijn zijn als u in de gelegenheid bent om met ons mee te denken en deel te nemen aan de discussies op deze dag.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met op via dyslexie@expertisecentrumnederlands.nl of bel 024 361 56 24.

namens de Stuurgroep van het Stimuleringsprogramma Dyslexie,

Zoals u ziet wordt u officieel door de Stuurgroep uitgenodigd en kunt u zich via de link aanmelden, maar Balans zou het ook fijn vinden als u ons per mail wilt laten weten als u hieraan wilt deelnemen. Dit kunt u aan Karin Horvat laten weten per mail karin.horvat@balansdigitaal.nl

Onze hoofdredacteur Beatrice Keunen van Balans Magazine (BM) zal die dag aanwezig zijn.

Uitnodiging Denktankdag 9 maart 2018 Stimuleringsprogramma Dyslexie

Samenvatting projecttekst Stimuleringsprogramma Dyslexie