Herhaalde oproep: Onderzoek onder oud-bewoners kinder- en jeugdpsychiatrie

Voor een onderzoek naar ervaringen in de kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) in de periode 1945-2015 is het Verwey-Jonker Instituut op zoek naar oud-cliënten die willen meewerken.

Het onderzoek naar hun ervaringen wordt in opdracht van de Commissie Geweld in Jeugdzorg (Commissie de Winter) uitgevoerd. Het richt zich in het bijzonder op gevallen van geweld in de jeugd-GGZ.

Denk daarbij aan verwaarlozing, psychische en fysieke mishandeling of seksueel misbruik van voormalige bewoners van instellingen. De onderzoekers willen een zo groot mogelijke groep kinderen en jongeren die in de jeugdpsychiatrie hebben gezeten, bereiken.

Heeft u in uw jeugd in een instelling, een kliniek of een tehuis gewoond? Voor langere of kortere tijd? Vul dan de enquête in, ook als er geen nare dingen gebeurd zijn!

Het doel is om zo veel mogelijk ervaringen in kaart te brengen. Het is ook mogelijk om de enquête voor uw broer, zus, kind of partner in te vullen.

Voor meer informatie en de enquête.

Uitnodiging voor oud-bewoners

Word lid balk