Narratief Onderzoek naar Verhalen van Brusjes

Enkele weken geleden startte vanuit de afdeling psychiatrie in het UMC Utrecht een onderzoek naar verhalen van broers en zussen (brusjes) van kinderen met een psychisch probleem.

Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hun behoefte aan hulp en ondersteuning.

Er blijkt nog weinig bekend te zijn over het effect van een psychisch probleem op de andere kinderen binnen een gezin, terwijl ouders daar vaak vragen over hebben: wat is de invloed op zijn of haar ontwikkeling? En hoe zorg ik dat hij of zij voldoende aandacht krijgt?

De afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht koppelde deze vragen aan het narratieve onderzoek binnen de Verhalenbank Psychiatrie. Het doel van de Verhalenbank is om door middel van waargebeurde verhalen meer inzicht te krijgen in de leefwereld van mensen die te maken hebben met psychiatrische problemen zoals patiënten, naasten, mantelzorgers en professionals.

In gesprek

Tijdens het onderzoek worden verhalen van broers en zussen tussen de 8 en 16 jaar bestudeerd. Via gesprekken (de open interviewmethode) wordt nagegaan wat risico- en beschermende factoren zijn voor de ontwikkeling van de andere kinderen binnen een gezin. Wij hopen dat de verhalen nieuwe inzichten bieden en zullen helpen bij het beter inspelen op de behoeften en ondersteuning van de broers en zussen.

Geïnteresseerd?

Broers en zussen zijn van harte welkom om mee te doen. Aanmelden of informatie opvragen kan bij Elien Veldhuizen, 6e jaars geneeskunde student. Elien vult met deze studie haar wetenschappelijke stage.

Voor meer informatie en aanmelden zie Narratief onderzoek naar verhalen van brusjes.