Herhaalde oproep aan ouders van kinderen met DCD

Oproep: Heeft u een kind met DCD? Dan vragen we u mee te doen aan een onderzoek door een online vragenlijst in te vullen.

Deze gaat over de informatievoorziening en empowerment van ouders van kinderen met DCD.

Empowerment is de mate waarin ouders het gevoel hebben de touwtjes in handen te hebben in relatie tot de zorg van hun kind binnen het gezin en in relatie tot de zorg- en hulpverlening aan hun kind.

De Radboud Universiteit Nijmegen doet dit onderzoek in samenwerking met Oudervereniging Balans, Revalidatie Friesland en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Door de vragenlijst in te vullen helpt u mee de informatie en ondersteuning voor ouders van DCD te verbeteren.

Hier vindt u de vragenlijst: vragenlijst_online