Gezocht: leerlingen uit groep 6 met dyscalculie

Gezocht: leerlingen uit groep 6 met dyscalculie die verder geen andere leer- of gedragsproblemen hebben, waarbij verschillende testen afgenomen mogen worden.

Door de verschillende testen wordt onderzoek gedaan naar de onderliggende reken-/wiskundevaardigheden van kinderen in groep 6.

Hiernaast zoeken wij een controlegroep met leerlingen uit dezelfde klas als de leerlingen met dyscalculie. Hiervoor komen wij graag in contact met leerkrachten en ouders van leerlingen uit groep 6 met de diagnose dyscalculie.

In de bijlages (voorlichtingsbrief en informatiefolder) vindt u meer informatie over ons onderzoek en onze procedure.

Heeft u kinderen in uw groep met dyscalculie en bent u geïnteresseerd in ons onderzoek, neem dan contact op met bachelorscriptiedyscalculie@gmail.com

Als u als ouder geïnteresseerd bent in ons onderzoek en u uw kind wil aanmelden voor ons onderzoek, kan u ook contact opnemen met ons.

Alvast hartelijk bedankt voor uw interesse in ons onderzoek.

Voorlichtingsbrief scholen bachelorscriptie dyscalculie

Informatiefolder bachelorscriptie dyscalculie