Samenspel genen kan rol spelen bij ontstaan antisociaal gedrag

Spelen genen een rol bij het ontstaan van antisociaal gedrag?

Uit internationaal onderzoek onder meer dan 25.000 deelnemers blijkt dat individuele genen geen grote rol spelen bij het ontwikkelen van antisociaal gedrag.

Wel kan het samenspel van alle genen het verschil in antisociaal gedrag verklaren. De onderzoekers benadrukken dat de genetische invloeden slechts een deel van de groepsverschillen in antisociaal gedrag kunnen verklaren. Omgevingsinvloeden zoals traumatische ervaringen in de jeugd zijn minstens zo zwaarwegend.

In de studie werd alleen gekeken naar genetische varianten bij individuen van Europese afkomst die redelijk vaak (vaker dan 1%) voorkomen.

Promovendus Tielbeek: ‘Dit is belangwekkend nieuws. Tegenwoordig proberen advocaten ten onrechte om een verdachte verminderd toerekeningsvatbaar te laten verklaren, op basis van één of enkele risicogenen. Die aanpak blijkt dus zeer discutabel.’

In toekomstig onderzoek zal gekeken moeten worden naar de wisselwerking tussen biologische kenmerken, de omgeving en psychologische factoren. Dan zal er mogelijk meer kennis komen over het ontstaan van antisociaal gedrag, waardoor het wellicht beter te voorkomen is.

Zie het persbericht van het VUmc en het bericht van het NWO onderzoek.