Zorgstandaard ADHD beschikbaar

De laatste jaren is er in de media een uitgebreide discussie gevoerd over ADHD.

Volgens sommigen krijgen drukke kinderen krijgen véél te makkelijk het label ADHD opgeplakt. Anderen zijn juist van mening dat ADHD vaak gemist wordt.

De juiste kennis voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg is van belang.
De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de zorgstandaard ADHD. De zorgstandaard is te vinden via GGZ Standaarden.

Rol oudervereniging Balans

Deze zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg tezamen, zoals die van huisartsen, jeugdzorg, jeugd­gezondheidszorg en de ggz.

De zorgstandaard is samen ontwikkeld met verschillende beroeps- en patiëntenverenigingen, waaronder oudervereniging Balans en de vereniging Impuls&Woortblind.

Patiënten en hun ouders waren nauw betrokken bij het maken van de standaard.
Hun ervaringen en wensen zijn meegewogen in de adviezen.

Doel van de zorgstandaard

De standaard gaat in op de inhoud en organisatie van zorg. De zorgstandaard is overigens géén protocol. Centraal staat het begrip matched care: de zorgstandaard biedt de zorgverlener concrete handvatten waarmee deze in samenspraak met patiënt (en naasten) de behandeling individueel vorm kunnen geven.

Doel is dat de patiënt kan omgaan met de problemen die hij/zij door ADHD in het dagelijkse leven ervaart, zoals schooluitval of problemen op het werk of in een relatie.

De zorgstandaard geeft duidelijke handvatten hoe enerzijds onderdiagnostiek te voorkomen. Dit kan door goed te kunnen screenen op de mogelijkheid van ADHD met behulp van eenvoudige vragenlijsten waarmee signalen zijn te herkennen die op ADHD zouden kunnen wijzen.

Anderzijds kan overdiagnostiek worden bestreden door de diagnose het liefst te stellen op basis van gestructureerde interviews met het kind en met de ouders, en bij voor­keur ook met een andere belangrijke volwassene die het kind kent, zoals de leerkracht.

Adviezen en stroomschema’s

De adviezen en stroomschema’s in de zorgstandaard geven aan wanneer welke behandelvorm het beste past. Hiertoe is in samenwerking met de Britse organisatie NICE in ‘meta-analyses’ van de internationale wetenschappelijke literatuur de effectiviteit van alle adviezen onderzocht.

Bij lichte vormen volstaat vaak voorlichting en het geven van adviezen. Bij meer ernstige ADHD komt intensievere behandeling in aanmerking.

Lees meer

Akwa GGZ publiceert zorgstandaard ADHD

Zorgstandaard ADHD geeft duidelijkheid

Word lid balk