VN-verdrag voor mensen met een beperking nog onvoldoende nageleefd

In 2016 is het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking door Nederland geratificeerd. Met als doel dat we ook in Nederland een inclusieve samenleving krijgen.

Een samenleving waarin mensen met beperkingen gelijke kansen krijgen, net als iedereen, en niet worden uitgesloten. Het gaat daarbij niet alleen om mensen van wie de beperking zichtbaar is, maar ook om mensen met een onzichtbare handicap, zoals autisme. Ook mensen met dyslexie of een chronische ziekte hebben beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden.

Dit verdrag wordt nog onvoldoende nageleefd. Op 1 december is een rapportage van het College voor de Rechten van de Mens verschenen waarin staat dat het vinden van werk een van de grootste problemen is. Daarnaast worden problemen gesignaleerd op het gebied van zelfstandig wonen, toegankelijkheid en onderwijs.

Werkgevers vinden de procedures voor voorzieningen ingewikkeld en lang. Een knelpunt bij het zelfstandig wonen is het vinden van een geschikte (aangepaste) woning. Vaak begrijpt de gemeente niet waar iemand met een beperking behoefte aan heeft. In de rapportage wordt ook aandacht besteed aan het (speciaal) onderwijs. Leerlingen kunnen lang niet altijd op hun niveau worden onderwezen. Veel leerlingen worden niet toegelaten tot een reguliere school en vaak is er gebrek aan ondersteuning en/of zorg die deze leerlingen nodig hebben.

In de rapportage doet het College aanbevelingen aan de regering om voor meer inclusie te zorgen. Het College start ook een landelijke bewustwordingscampagne ‘Meedoen’. Iedereen kan terecht op de actiepagina van www.mensenrechten.nl/meedoen.