Vijf lessen van een ex-thuiszitter Les 5: respect voor leraren graag!

Jan-Willem (16, autisme-diagnose, 4-vwo) zat tijdens zijn schoolloopbaan meerdere keren thuis. Tijdens deze Landelijke Actieweek Thuiszitters beschrijft hij in vijf essays wat er volgens hem beter kan in het onderwijs. Vandaag les 5.

 

Docenten kunnen het leven van een leerling maken of breken, maar ze worden behandeld als inferieure professionals.’

Ik heb het gevoel dat mensen zich niet realiseren hoe belangrijk docenten zijn voor het educatieve systeem. Ze zijn van elementair belang, desondanks krijgen ze een armoedig salaris en zijn hun vrijheden draconisch ingeperkt. 

Net als leerlingen worden leraren gedwongen om de leerstof te presenteren op een specifieke manier. Zij moeten lesgeven, maar ze krijgen geen vrijheid om hun lessen zelf in te richten. Bovendien zijn ze constant bezig met het voorbereiden van toetsen waardoor ze, naar mijn idee, nauwelijks de tijd krijgen om de stof goed te behandelen. Docenten kunnen het leven van een leerling maken of breken, maar ze worden behandeld als inferieure professionals.

De docent is van cruciaal belang voor de socialisatie en ontwikkeling van een kind. Deze verantwoordelijkheid wordt onnodig gecompliceerd gemaakt door de inperking van de vrijheid van leraren. Ik heb al eerder benadrukt dat schoollessen veel individueler moeten worden ingericht. Dat we meer de nadruk moeten leggen op de specifieke talenten van het individu. Dit is echter vrijwel onmogelijk als docenten hiertoe niet de kans krijgen. 

Het is juist belangrijk om een beetje deviatie* te stimuleren, want de actuele wereld verandert constant en niet alle relevante kennis is te vinden in gestandaardiseerde schoolboeken. Daarbij zouden docenten meer tijd moeten krijgen om individuele hulp te geven zodat ze beter bekend raken met datgene waar leerlingen moeite mee hebben. Het is niet het schoolboek maar de leraar die de leerlingen onderwijst . Toch lijkt dit in de praktijk wél vaak het schoolboek te zijn. 

Bankiers

Het is extreem deprimerend om de potentie van getalenteerde docenten verloren te zien gaan, doordat ze vast zitten aan gestandaardiseerde lesstof. Ik ben zelf best wel geïnteresseerd in wat docenten te zeggen hebben over hun vak, los van het boek, maar de lessen die leraren nu verplicht worden te geven zijn noch interessant noch educatief. 

Ik realiseer me dat niet elke docent even geschikt is voor zijn/haar positie, maar als een leraar niet goed kan omgaan met een bepaalde leerling, moeten er mogelijkheden zijn voor bijscholing. Professionele ontwikkeling zou veel meer beschikbaar gesteld moeten worden voor leraren. Niemand is ooit klaar met leren. 

Tevens worden docenten door het eindeloze nakijkwerk van de toetsen en de eindeloos lange schooldagen onder immense druk gezet. Deze bijna inhumane werkcondities kunnen nadelig zijn voor hun functioneren. Hier lijken zij financieel gezien onvoldoende voor te worden gecompenseerd. 

Leraren zijn een cruciale schakel in het educatieve proces van een leerling en de toekomst van het universum. Ze zijn niet minderwaardig aan dokters of bankiers en ik denk dat het de hoogste tijd is dat docenten over de hele wereld niet langer als inferieur worden behandeld. 

*afwijking van het gebruikelijke

Dit is het laatste deel van een serie.

Word lid balk