Veel jongeren met autisme stranden op het mbo

Op 30 oktober verscheen er een mooi artikel in het NRC In de structuurklas heeft de student altijd gelijk.

Een voorbeeld van hoe het wel kan.

In dit artikel wordt ook verwezen naar de peiling van Balans en de NVA over ongelijke kansen voor studenten met een beperking in het mbo.

Dossier mbo 2018

In het dossier staat omschreven dat er te veel prikkels en te weinig structuur is. Vooral voor jongeren vanuit het speciaal onderwijs is de overgang (te) groot. Speciaal onderwijs met extra begeleiding bestaat niet voor het mbo zelf.

Docenten en stagebegeleiders begrijpen autisme niet altijd.

De zorgen van Balans en de NVA over studenten met een beperking zijn nog steeds groot. We zullen de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel begeleiding in het mbo dan ook nauwgezet volgen.

Word lid balk