Terugbetaling van Intuniv

TerugBetaalRegeling Intuniv® 1, 2, 3 en 4 mg (Guanfacine)

De overheid stelt een vergoedingslimiet vast voor alle geneesmiddelen die voorgeschreven worden.

Derhalve dient er door de patiënt voor sommige geneesmiddelen een eigen bijdrage te worden voldaan.

Farmaceuten van geneesmiddelen kunnen door middel van een terugbetaal regeling de eigen bijdrage van de patiënt geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Intuniv®

Vanaf 1 januari 2018 zal TerugBetaalRegeling.nl de terugbetaling van Intuniv 1, 2 3 en 4 mg verzorgen. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut van dit medicijn heeft  TerugBetaalRegeling Nederland daarom gevraagd de kosten van de bijbetaling deels te vergoeden aan de patiënt.

Van de eigen bijdrage betaalt de patiënt zelf € 40,-per verpakking van 28 tabletten ongeacht de sterkte. De overige kosten mag hij/zij declareren bij  TBR Nederland.  De TerugBetaalRegeling van Intuniv beperkt zich tot kinderen en adolescenten van 6 tot en met 17 jaar oud waarbij dit middel geïndiceerd is voor de behandeling van aandachtstekortstoornis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TerugBetaalRegeling van Intuniv 088-0026759 of via de website.

Word lid balk