Schadevergoeding ouders wegens onthouden dyslexie-hulp op school

De Brabantse Onderwijsstichting De Kempen moet ouders een schadevergoeding betalen wegens het onthouden van de juiste ondersteuning aan een leerling met dyslexie.

Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Oost-Brabant van 14 februari 2018 over een zaak die ongeveer vijf jaar geleden speelde. De rechtbank oordeelt dat Onderwijsstichting De Kempen de  zorgplicht heeft geschonden door een Havo-leerling met dyslexie onvoldoende begeleiding te geven. ‘Dit is echt een duidelijk signaal aan scholen dat zij verplicht zijn om doeltreffende aanpassingen aan te bieden aan leerlingen’, zegt Dik Berkhout, advocaat onderwijsrecht bij Jurion die de ouders in deze procedure bijstond. ‘En dat is belangrijk, want er zijn helaas nog altijd scholen die leerlingen met een vlekje zo snel mogelijk willen doorverwijzen.’

Vanaf het tweede leerjaar kreeg de leerling geen actieve dyslexie-begeleiding meer van de Pius X-school in Bladel, onderdeel van Onderwijsstichting De Kempen. Ondersteuning werd overgelaten aan het initiatief van de leerling of de ouders – een beslissing waarvoor de rechtbank ‘geen enkel valide argument ziet’. Op het moment dat de ouders de school verzochten om dyslexie-hulp, gaf die school hieraan lang niet altijd gehoor. Berkhout: ‘Ondanks dat de ouders vroegen om heel gewone aanpassingen die staan beschreven in de Protocollen Dyslexie Voortgezet Onderwijs. Bijvoorbeeld het gebruik van spellingscontrole en extra tijd bij toetsen.’

De rechtbank vindt ‘dat van een redelijk handelende school verlangd mag worden dat zij zodanige aanpassingen aanbiedt en toepast die de leerling in staat stellen om de belemmeringen die de dyslexie met zich brengt, zoveel als mogelijk op te heffen.’ Dit heeft Pius X verzuimd, aldus de rechtbank. Berkhout: ’De ouders konden dit heel makkelijk aantonen doordat zij al het email-verkeer met de school over de ondersteuning hebben bewaard.’

Ook rekent de rechtbank het de school ernstig aan dat zij de leerling ‘zonder onderbouwing’ heeft geadviseerd om over te stappen van de havo naar vmbo-t. Ondanks dat de jongen in groep 8 van de basisschool een cito-score behaalde van 548 (550 is de maximale score), was afstromen naar een lager niveau volgens de school het enige alternatief. Inmiddels volgt de leerling Vwo-onderwijs met twee extra vakken op een particuliere school in Eindhoven.

Het Pius X College moet de ouders een schadevergoeding van 4.600 euro betalen. ‘Dat is niet zo’n hoog bedrag, gezien de kosten die de ouders hebben gemaakt voor particulier onderwijs’, zegt Berkhout. ‘Maar het gaat hier niet om geld maar om een principieel punt: scholen moeten zich aan de bestaande wetgeving houden.’

Die wetgeving is ‘uitstekend’ voor zorgleerlingen, zegt Berkhout. ‘Mede dankzij de Wet gelijke behandeling die ook al voor de invoering van passend onderwijs van kracht was. Helaas moeten de regels door ouders echter wel regelmatig worden afgedwongen, dat is heel triest. Deze ouders hebben aanvankelijk heel lang geprobeerd om dit probleem op harmonieuze wijze op te lossen, maar de school was niet eens bereid tot excuses.’

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2013 al dat de school in Bladel verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte door onvoldoende doeltreffende aanpassingen te verrichten voor de leerling met dyslexie.

 

Door onze redacteur Julie Wevers

 

Word lid balk