Sarah Durston wil andere weg inslaan met onderzoek naar ADHD

Jarenlang deed Sarah Durston onderzoek naar de rol van genen en erfelijkheid bij ADHD.

Zij wilde laten zien dat bij verschillende type kinderen er verschillende biologische oorzaken van ADHD gevonden konden worden.

Ze was benieuwd naar hoe de hersenontwikkeling zich verhield tot gedrag.

Na 13 jaar onderzoek komt zij tot de conclusie dat het grootste probleem van dit type onderzoek de grote variatie is. Het wetenschappelijk model dat hier ten grond slag aan ligt voorspelde samenhang tussen genen, biologie en de uiting daarvan in gedrag. Maar nu blijkt dat die samenhang veel minder is dan verwacht.

Volgens Sarah Durston gaan we ADHD met het huidige model niet begrijpen. Zij wil nu een andere richting inslaan. Niet meer door enkel naar hersenscans in een lab te bestuderen, maar door juist naar het brein te gaan kijken in samenhang met wie we zijn.

Zij wil vat krijgen op ons bewustzijn. Via het bewustzijn is de mens in staat tot interactie en ervaren we de wereld om ons heen. Die interactie en ervaring verschilt bij mensen met ADHD, autisme maar ook schizofrenie.

Nieuwsgierig geworden naar dit onderzoek lees dan het artikel Waarom we ADHD nog steeds niet begrijpen.