Reactie op Kamervragen over dubbele kinderbijslag

Ouders van kinderen met autisme en/of ADHD merken dat het vaak niet lukt om voor Dubbele Kinderbijslag in aanmerking te komen.

Dit was de reden voor ouders een petitie “De regeling Dubbele Kinderbijslag moet rechtvaardig, eerlijk en transparant zijn’  te starten, omdat zij vinden dat deze regeling bedoeld zou zijn voor álle kinderen die zorgintensief zijn! Sinds de invoering vallen veel kinderen met autisme en/of ADHD en diabetes buiten de regeling.

Lobby

Samen met Marjon Post, drijvende kracht achter deze lobby, sprak Balans woordvoerder, Joli Luijckx met vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Marjon Post beheert een facebookgroep voor ouders over de dubbele kinderbijslag, waar ouders elkaar adviseren over deze regeling.

Dubbele kinderbijslag

Naar aanleiding van de petitie en het gesprek op het ministerie zijn er Kamervragen gesteld.

Kamervragen

Balans vroeg Marjon om een reactie:

Wij als Facebookgroep Klachten Dubbele Kinderbijslag vinden de antwoorden teleurstellend.

Antwoord kamervragen dubbele kinderbijslag

Reactie

Allereerst is niets uitgesplitst naar de doelgroep kinderen met autisme, waar de Kamervragen toch over gingen.

Daarnaast zeggen de cijfers weinig: “We hebben we geen idee welke aantallen nu uit Wlz automatisch voortkomen of aangevraagd zijn door ouders die daar Dubbele Kinderbijslag aanvragen”.

Het is ook niet duidelijk waarom er zoveel bezwaren zijn en waarom die achteraf wel worden toegekend. Dit hoeft niet te liggen aan het CIZ (de beoordelaar) maar kan ook aan de het feit liggen dat ouders in de bezwaarprocedure meer informatie meesturen.

Waar ook niets over gezegd wordt is dat veel ouders kiezen voor de weg van een nieuwe aanvraag indienen ipv in bezwaar gaan. Dit wordt door het CIZ zelf aangeraden maar geeft een enorm vertekend beeld.

Natuurlijk vindt de staatssecretaris dat alles in orde is, maar als we het aantal afwijzingen zien, is dat toch wel erg!

Dan lijkt ons toch wel iets mis aan het systeem!

Het blijft raar dat het ministerie niet ziet, wat ouders en belangenverenigingen aangeven: dat het systeem als oneerlijk, willekeurig en enorm niet-transparant wordt ervaren.

De staatssecretaris spreekt in de antwoorden over dat ze individuele gevallen heeft gehoord, maar het is geen kwestie meer van individuele gevallen, maar van een serieus groot probleem. Dat is ook te zien aan het aantal bezwaren en rechtszaken. De staatssecretaris doet voorkomen alsof dat aantal heel normaal is.

Wij hopen dat de evalutie van de Kindregelingen, vanuit het Ministerie, meer duidelijkheid gaat brengen. En dat ook de Raad van Beroep een duidelijke uitspraak doet over de werkwijze van het CIZ.