Nieuwe fraudewet ondermijnt medisch beroepsgeheim

Oudervereniging Balans roept de Eerste Kamer in een brief  op om niet in te stemmen met de nieuwe fraudewet. De reden hiervoor is dat deze wet het medisch beroepsgeheim aantast. 

Brief fraude medisch beroepsgeheim 3 september 2018

Op dinsdag 11 september bespreekt de Eerste Kamer de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Dit wetsvoorstel – waarover deze zomer een internet-consultatie is gehouden – verplicht onder andere gemeenten, zorgverzekeraars en uitvoerders van de Wet langdurige zorg (Wlz) om patiëntgegevens met elkaar te delen. Doel is het bestrijden van zorgfraude.

Balans juicht het toe dat misbruik van zorggeld wordt aangepakt door de overheid, maar vindt het onacceptabel dat hiervoor het medisch beroepsgeheim wordt aangetast. Het medisch beroepsgeheim is een groot goed. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat kwetsbare mensen om hulp durven te vragen als zij problemen ervaren.

Aantasting van het medisch beroepsgeheim is volgens Balans bovendien onnodig om zorgfraude aan te pakken. Uit een onderzoek van Zorgverzekeraars Nederland blijkt dat maar liefst 82 procent van de fraude (in totaal 27 miljoen euro in 2017. Dit komt overeen met 0,04% van het totale zorgbudget) niet door patiënten wordt gepleegd. ‘Als patiënten zelf niet frauderen, kunnen verzekeraars ook toestemming aan hen vragen om ter controle in hun medisch dossier te kijken. Velen zullen dan zeker mee willen werken’, aldus Balans in de brief aan de Eerste Kamer.

Ter bescherming van het medisch beroepsgeheim zal inzage volgens Balans altijd moeten plaatsvinden in aanwezigheid van een medisch adviseur. Ingewonnen gegevens zouden in beginsel standaard anoniem moeten worden verwerkt.

Ook u kunt nog bezwaar aantekenen tegen de nieuwe fraudewet. Op de website van Privacy Barometer vindt u een voorbeeldbrief en de emailadressen van leden van de Eerste Kamer. Help ons mee om het medisch beroepsgeheim te redden!

Door onze redactie

Word lid balk