Manifest thuiszitters aangeboden aan minister

Demonstratie thuiszitters 2 juli 2018
Manifestatie in Den Haag tegen het grote aantal thuiszitters. Een leeg schrift voor elke thuiszitter

Vanmorgen (maandag 2 juli) zijn voor de start van het notaoverleg passend onderwijs dat vanmiddag plaats vindt in de Tweede Kamer, 4000 schriftjes neergelegd op het plein voor het Tweede Kamergebouw.

Daarna is een manifest aangeboden om aan te geven dat het thuiszitterprobleem ernstig is en de hoeveelheid thuiszitters alleen maar toe neemt.

Er waren ook veel ouders van thuiszitters, thuiszitters zelf en andere betrokkenen naar Het Plein gekomen om de boodschap kracht bij te zetten en om hun verhalen te delen. Nu is het aan de politiek om met een antwoord op deze krachtige boodschap te komen.

Dat kan vanmiddag tijdens een overleg passend onderwijs dat zal duren van 13.00 tot 20.00 uur. Tijdens dit overleg zal onder andere de twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs en de reactie van Minister Slob hierop aan bod komen.

Andere belangrijke agendapunten zijn de stijging van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs, leerlingenvervoer en de reactie van de minister op het onderzoek naar de toename van het aantal dyslexieverklaringen.

Kijk hier voor de agenda. Het overleg is ook te volgen via een livestream.