Leesproblemen kun je het beste zo vroeg mogelijk aanpakken!

In het AD van 28 februari wordt een goed voorbeeld genoemd van een school die sinds de zomer aan een leesproject is begonnen. Ze maken hierbij gebruik van het programma Bouw!

Bouw! is het unieke interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomen kunnen worden. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, oudere leerlingen of vrijwilligers fungeren als tutor.

Wetenschappers van de UvA hebben aangetoond dat de combinatie van gestructureerde computeroefeningen met  gerichte ondersteuning van de tutor, zeer effectief is.

Op 23 februari debatteerde de vaste Kamercommissie van OCW met de staatssecretaris over dyslexie. Het is belangrijk dat de politiek beseft dat preventie met een interventieprogramma grote kansen biedt. Prof. dr. Aryan van der Leij geeft in een interview aan dat het belangrijk is om niet steeds achter de feiten aan te lopen.

Bron: AD.nl