Lange wachtlijsten bij de jeugd-ggz

Lange wachtlijsten bij de jeugd-ggz gaan ten koste van de kinderen en het gezin waar zij in opgroeien.

Deze kinderen komen door een lange wachttijd voor een behandeling vaak in een crisis. Dit betekent dat zij niet meer naar school kunnen en dat het gezin niet meer kan functioneren.

Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) merken dat de wachtlijsten nog steeds oplopen.

Beide organisaties, lid van het MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, vinden dat er snel iets aan gedaan moet worden.

Het probleem is tweeledig. Ten eerste gaat het om kinderen die voor het eerst zorg nodig hebben, maar vaak gebeurt het ook dat als een kind is uitbehandeld, er opnieuw zorg nodig is en dat je dan vaak weer op een wachtlijst terecht komt.

Dit maakt de problematiek alleen maar groter en maakt dat er dan zwaardere zorg nodig is.

Bij elke gemeente, nu verantwoordelijk voor de jeugd-ggz, moet een plek komen, waar je snel hulp kunt krijgen als dat nodig is.

Omroep Gelderland sprak met ouders die anoniem hun ervaring kwijt wilden. De wachttijden verschillen per zorginstelling, per periode. Maar het heeft ook te maken met het feit dat er toestemming nodig is van beide ouders. Dit kan soms langer duren.

Meer is te lezen in een uitgebreide reactie van de GGZ-instellingen.