Kleuters hoeven geen schoolse toetsen meer te maken!

Leraren volgen dagelijks de ontwikkeling van hun leerlingen. Dat geldt net zo goed voor kleuters.

Zij maken hiervoor gebruik van toetsen binnen een leerlingvolgsysteem. Ook voor kleuters zijn er verschillend toetsen ontwikkeld. In de praktijk blijkt dat deze geen goed beeld geven van de ontwikkeling en te veel een momentopname zijn en daardoor een vertekend beeld geven.

Dit is de reden dat de ministerraad heeft ingestemd om deze toetsen helemaal uit het leerlingvolgsysteem te halen. De verwachting is dat de kleutertoetsen vanaf 2021 niet meer in het leerlingvolgsysteem zijn opgenomen.

Leraren hebben andere mogelijkheden om de ontwikkeling van kleuters te volgen:

  • observaties
  • gesprekjes
  • spelletjes

Scholen en leraren mogen zelf bepalen op welke manier ze dit willen doen.

Lees het bericht op de Rijksoverheid Geen toetsen meer voor kleuters.