Géén digitale schoolboeken voor leerlingen met dyslexie

Ter voorbereiding op het debat in de Kamer zijn de antwoorden op de Kamervragen over de ontwerpbegroting van OCW voor het jaar 2019 gepubliceerd.

Een van de vragen (zie vraag 265) gaat over het stopzetten van de financiering van het aanpassen van bestanden voor dyslexiesoftware. Dit betekent bijvoorbeeld dat Dedicon geen budget meer krijgt om nieuwe schoolboeken digitaal beschikbaar te maken voor leerlingen met dyslexie.

Het antwoord is een feitelijke weergave van de huidige situatie. Er staat dat technologische ontwikkelingen het niet meer nodig maken om dit door Dedicon uit te laten voeren, omdat de Educatieve Uitgeverijen dit op zullen pakken.

De GEU (Groep Educatieve Uitgevers) heeft al in 2012 toegezegd rekening te houden met deze doelgroep bij het maken van nieuw lesmateriaal. En hiermee zou deze taak vervuld zijn. Dit is tot op heden niet gebeurd.

Verwachtingen

Wij gaan er dan ook van uit dat Kamerleden de minister over het beschikbaar stellen van digitale schoolboeken kritisch zullen gaan bevragen.

Leerlingen met dyslexie komen op deze manier op achterstand te staan bij het volgen van onderwijs. Simpelweg omdat de benodigde materialen niet beschikbaar zijn.

Balans vindt dat de minister zijn verantwoordelijkheid moet nemen nu de Educatieve Uitgeverijen hierin verzaken en moet zorgen dat digitale bestanden van schoolboeken weer beschikbaar komen.

Uit de vele reacties die zijn binnengekomen bij Balans en die nog steeds binnenkomen blijkt dat veel leerlingen met dyslexie dit schooljaar al niet meer alle leerboeken digitaal beschikbaar hebben terwijl zij deze wel nodig hebben voor het volgen van onderwijs.

reacties oproep digitale schoolboeken Dedicon

Het aantal boeken dat niet digitaal beschikbaar is, zal de komende tijd door het verschijnen van nieuw onderwijsmateriaal alleen maar toenemen. Leerlingen met dyslexie staan hierdoor op achterstand.

In vraag 265 wordt ook gesproken over de WOOS (Wet Overige Onderwijssubsidies).

Balans stuurde op 6 februari 2017 al een brief met een uitgebreid rapport Dyslexie hulpmiddelen behoren als onderwijsvoorziening in de WOOS!” aan staatssecretaris Sander Dekker (OCW) en de leden van de Vaste Kamercommissie voor OCW. 

Hiermee deed Balans een oproep om de discriminatie van dyslexie in het Uitvoeringsbesluit Onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap ongedaan te maken. 

Kort samengevat komt de oproep neer op het schrappen van artikel 5.2e van dit Uitvoeringsbesluit. Daarin staat dat ‘voorzieningen die verband houden met dyslexie’ worden uitgesloten van de Wet Overige Onderwijssubsidies (WOOS).

Lees hier het hele bericht: Dyslexiehulpmiddelen bieden gelijke kansen

Word lid balk