Lobby van Balans onder de aandacht!

Lobbyen voor goede voorzieningen en erkenning voor de problematiek van gezinnen met kinderen met ontwikkelingsproblematiek.

Balans zet zich er reeds drie decennia voor in. Vaak gebeurt de belangenbehartiging achter de schermen.

Door onze lobby-werkzaamheden op zowel landelijk als regionaal niveau, zorgen wij ervoor dat (ouders van) kinderen met ontwikkelingsproblemen serieus worden genomen en dat er wordt gewerkt aan goede randvoorwaarden voor hun groei en ontwikkeling.

Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp en daarmee een nog belangrijkere partner voor Balans. Wij zijn ervan overtuigd dat gemeenten en Balans veel voor elkaar kunnen betekenen. Onze activiteiten sluiten namelijk goed aan bij het streven van gemeenten naar meer ‘eigen kracht’ bij burgers.

Door de handelingsvaardigheden en de kennis van ouders, leraren, zorgverleners van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen te vergroten, werken wij aan preventie en verkleinen wij de kans dat er een beroep moet worden gedaan op dure hulpverlening.

Balans Magazine artikelen

Vanaf de Balans Magazine’s in 2018 een inkijkje in de Balanslobby.

Wilt u weten welke Lobby-artikelen er al dit jaar zijn verschenen, kijk dan op de overzichtspagina: Lobby artikelen uit Balans Magazine op onze website.

Word lid balk