5 zorgen over passend onderwijs

In een gezamenlijke brief uiten oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme hun zorgen over passend onderwijs.

Donderdag 31 januari debatteert de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Volgens oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) gaat er nog veel mis op het gebied van passend onderwijs.

In een gezamenlijke brief wijzen zij de vaste Kamercommissie voor onderwijs op vijf belangrijke knelpunten:

  1. Volgens het Nederlands Autisme Register (NAR) gaat 6 % van de kinderen met autisme onder de 16 niet naar school. Zij zijn geheel verstoken van onderwijs en worden hierdoor bedreigd in hun ontwikkeling.
  2. Bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs ligt op dit moment 238 miljoen euro op de plank. Dit geld moet worden besteed aan datgene waarvoor het is bedoeld: de ondersteuning van zorgleerlingen (ook van thuiszitters!)
  3. Leraren geven al jaren massaal aan dat zij onvoldoende toekomen aan de ondersteuning van zorgleerlingen. Meer handen in de klas zijn broodnodig. Ook moeten leraren beter worden betaald.
  4. Echt maatwerk is op de meeste scholen een illusie. Veel leraren durven niet af te wijken van de standaardaanpak omdat ze nog altijd niet weten wat er nou wel en niet mag. Samenwerking met de hulpverlening komt onvoldoende van de grond.
  5. Veel slimme leerlingen met autisme krijgen nog altijd geen onderwijs op havo/vwo-niveau omdat er te weinig scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zijn die dit aanbieden.

Lees hier de brief van Balans en de NVA aan de Tweede Kamer. 

AO PassendOnderwijs 310119

Nog geen lid van Balans?

Word lid balk