Jeugdwet

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. De nieuwe organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.

Factsheet zorgstelsels jeugd met beperking

Kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking kunnen voor hun zorg en ondersteuning te maken krijgen met verschillende stelsels. De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft een factsheet zorgstelsels jeugd met beperking gemaakt. Deze factsheet geeft inzicht in welke zorg en ondersteuning voor kinderen onder welk stelsel valt: Jeugdwet, Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (Wlz).