Informatiemateriaal

Op deze informatiepagina zijn verschillende documenten te vinden. Deze documenten kunt u downloaden.

Brochure

Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen als dyslexie, ADHD,  hoogbegaafdheid, Dyscalculie, DCD, ODD en CD, NLD en autisme. Wij zijn een platform voor informatie, kennis, nieuws en belangenbehartiging. Ook zorgen we voor kennisuitwisseling tussen ouders, onderwijs- en zorgprofessionals en wetenschappers. Perspectief voor ieder kind, dat is waar wij voor staan.

In de brochure BM informeert & inspireert kunt u lezen wat Balans allemaal onderneemt om het bovenstaande te realiseren.

Brochure BM informeert & inspireert

Folders

Balans Folder ADHD

De folder ADHD geeft korte uitleg over impulsieve kinderen met aandachts- en concentratiestoornissen.

Balans Folder ASS

De folder Autisme Spectrum Stoornis geeft korte uitleg over autisme bij kinderen.

Balans Folder DCD

De folder over DCD geeft korte informatie over motorische onhandigheid (DCD) bij kinderen.

Balans Folder Dyscalculie

De folder dyscalculie geeft korte uitleg over hardnekkige rekenproblemen bij kinderen.

Balans Folder Dyslexie

De folder dyslexie geeft korte uitleg over ernstige lees- en spellingsproblemen bij kinderen.

Balans Folder Executieve Functies

De folder Executieve functies geeft korte uitleg over problemen met executieve functies bij kinderen.

Balans Folder ODD

De folder ODD en CD geeft korte uitleg over agressieve gedragsstoornissen bij kinderen.

Spreekbeurtboekjes

Voor kinderen heeft Balans spreekbeurtboekjes uitgebracht over dyslexie en dyscalculie, ADHD & ADD, DCD en autisme spectrum stoornissen (ASS). Deze zijn hieronder te downloaden als PDF-bestand.

Spreekbeurtboekje dyslexie en dyscalculie

Spreekbeurtboekje ADHD

Spreekbeurtboekje DCD

Spreekbeurtboekje ASS