Informatiemateriaal

Op deze informatiepagina zijn verschillende documenten te vinden. Deze documenten kunt u downloaden.

Brochure

Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen als dyslexie, ADHD,  hoogbegaafdheid, Dyscalculie, DCD, ODD en CD, NLD en autisme. Wij zijn een platform voor informatie, kennis, nieuws en belangenbehartiging. Ook zorgen we voor kennisuitwisseling tussen ouders, onderwijs- en zorgprofessionals en wetenschappers. Perspectief voor ieder kind, dat is waar wij voor staan.

In de brochure BM informeert & inspireert kunt u lezen wat Balans allemaal onderneemt om het bovenstaande te realiseren.

Brochure BM informeert & inspireert

Folders

Informatiefolder over ADHD bij kinderen

De folder ADHD geeft korte uitleg over impulsieve kinderen met aandachts- en concentratiestoornissen.

Informatiefolder over kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis

De folder Autisme Spectrum Stoornis geeft korte uitleg over autisme bij kinderen.

Informatiefolder over DCD bij kinderen

De folder over DCD geeft korte informatie over motorische onhandigheid (DCD) bij kinderen.

Informatiefolder over dyscalculie bij kinderen

De folder dyscalculie geeft korte uitleg over hardnekkige rekenproblemen bij kinderen.

Informatiefolder over dyslexie bij kinderen

De folder dyslexie geeft korte uitleg over ernstige lees- en spellingsproblemen bij kinderen.

Informatiefolder over problemen met executieve functies bij kinderen

De folder Executieve functies geeft korte uitleg over problemen met executieve functies bij kinderen.

Informatiefolder over ODD en CD bij kinderen

De folder ODD en CD geeft korte uitleg over agressieve gedragsstoornissen bij kinderen.

Spreekbeurtboekjes

Voor kinderen heeft Balans spreekbeurtboekjes uitgebracht over dyslexie en dyscalculie, ADHD & ADD, DCD en autisme spectrum stoornissen (ASS). Deze zijn hieronder te downloaden als PDF-bestand.

Spreekbeurtboekje dyslexie en dyscalculie

Spreekbeurtboekje ADHD

Spreekbeurtboekje DCD

Spreekbeurtboekje ASS