Logopedist

De logopedist kan ingeschakeld worden als een kind moeite heeft met kauwen en slikken, tandenpoetsen, overgevoelig is in de mond of moeite heeft met het vertellen van een logisch verhaal.