Studiedag Leerlingen met ASS in het PO 3 oktober 2017

 • 03 oktober
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Weltevreden 4A, De Bilt
03 okt

In deze studiedag wordt het uitvoeren van Passend Onderwijs voor leerlingen met ASS concreet gemaakt.

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant verzorgt voor BalansAcademy een studiedag over leerlingen met een Autismespectrumstoornis in het onderwijs voor medewerkers uit het PO. Tijdens de studiedag wordt het uitvoeren van Passend Onderwijs voor leerlingen met een Autismespectrumstoornis concreet gemaakt. De studiedag is op de praktijk gericht. Er is voldoende ruimte om je eigen ervaringen en vragen in te brengen.

Doelgroep
Voor IB-ers en leerkrachten. De groepen zullen bestaan uit maximaal 16 personen, dit om de communicatie over en weer te waarborgen.

Doel

 • Je krijgt meer inzicht en begrip voor leerlingen met autismespectrumstoornissen.
 • Na de dag heb je als professional meer kennis en praktische tools in handen om het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen met ASS vorm te kunnen geven.

Je vergroot je kennis over ASS. In deze dag wordt die kennis ingezet om concrete handvatten te bespreken en te oefenen. De studiedag is op de praktijk gericht.

Wat houdt de studiedag ‘Leerlingen met  autismespectrumstoornissen in het Primair Onderwijs’ in?
Onderwerpen die aan bod komen in de cursus:

 • Wat ervaren mensen met ASS?
 • Algemene kennis over en visie op ASS
 • Begeleiding van leerlingen in het onderwijs en het bieden van structuur
 • “Moeilijk gedrag” casuïstiek
 • Overgang naar het voortgezet onderwijs
 • Samenwerking ouders & school

Wij streven ernaar zoveel mogelijk praktische handreikingen te geven vanuit kennis, visie en praktijkvoorbeelden. Je wordt daarom gevraagd van tevoren een casus of werkvraag aan te leveren.

Meer informatie en aanmelden: https://balansacademy.nl/cursus/studiedag-leerlingen-met-autismespectrumstoornissen-in-het-primair-onderwijs