Cursus Ouders in gesprek, 30 september 2017

  • 30 september
  • 09:30 - 17:00 uur
  • Weltevreden 4a, De Bilt
30 sep

Doel
Het doel van deze tweedaagse cursus is ouderparen/verzorgers van kinderen met een ontwikkelingsstoornis samen te laten nadenken over hoe zij als gezin benadert, geholpen en gezien willen worden en hen tools geven om hier samen mee aan de slag te gaan.

Inhoud
In de cursus denken we na over hoe jullie willen dat anderen over jullie en jullie kind(eren) spreken. Wat willen jullie wel en niet vertellen en wat is er nodig om jullie doel te bereiken?   Deze cursus bestaat uit twee dagen.

Lesdag 1 (30 september 2017)
Deze dag staan jullie als ouder(s)/opvoeder(s) centraal. We bespreken wat de invloed van de ontwikkelingsstoornis is op jullie gezin. Hoe staan jullie daar afzonderlijk in en hoe kunnen jullie hier samen sterk in staan.
Jullie denken na over hoe jullie als gezin het liefst gezien willen worden. Dit verwoorden we in een gezinsvisie die de basis vormt voor de tweede lesdag.

Lesdag 2 (14 oktober 2017)
Deze dag gaan we jullie gezinsvisie vertalen in een communicatieplan.  Hoe kunnen jullie helder en begrijpelijk vertellen over de beperking van jullie kind(eren) en wat vertel je nu wel en niet aan anderen om gezien te worden zoals jullie dat graag willen. We kijken naar een aantal (voor)oordelen die jullie tegenkomen en hoe daar het meest effectief op gereageerd kan worden. De gesprekstechnieken die aanbod komen, worden met elkaar geoefend.

De cursus wordt begeleid door twee trainers. In de training wordt gebruik gemaakt van een eigen ontwikkeld communicatiemodel. Naast gesprekstechnieken wordt voornamelijk aandacht besteed aan het effect van jullie onderlinge communicatie en jullie communicatie naar anderen.
Als deelnemers zijn jullie beiden bereid om daar kritisch naar te kijken en staan jullie open voor feedback. Ieder ouderpaar krijgt een cursusmap met een blanco communicatieplan, toelichting  en ruimte voor aantekeningen.

Voor meer informatie en aanmelden: https://balansacademy.nl/cursus/cursus-ouders-in-gesprek-over-beperkingen