Basistraining Begrip voor autisme

  • 17 maart
  • 09:00 - 17:00 uur
  • Weltevreden 4a, De Bilt
17 mrt

Heb je in je dagelijks leven of als professional te maken met mensen met autisme? Denk je dat het contact tussen jou en degene met autisme beter zou kunnen?

Tijdens deze training vergroot je je basiskennis over autisme. Iedere persoon is uniek, dus autisme uit zich ook bij iedereen anders: het kan zelfs bij een persoon variëren met diens leeftijd, per dag en per uur. De opzet van de dag motiveert je om verder te kijken dan het gedrag, zodat je leert zoeken naar en reageren op de oorzaak. Voor mensen met autisme maakt dat vaak een wereld van verschil. Onder de oppervlakte kunnen zoveel redenen zijn waarom iemand niet in balans is. Door daar aandacht voor te hebben, wordt de kloof tussen mensen mét en mensen zonder autisme een stuk kleiner.

Tijdens de basistraining leer je meer over de impact van autisme, de werking van de hersenen én krijg je een indruk hoe het is om met autisme te functioneren. De kennis en de ervaring die je tijdens deze dag opdoet, zorgen dat je na afloop een betere relatie kunt opbouwen met personen die autisme hebben. Ook krijg je praktische handvatten om mensen met autisme te ondersteunen bij het vinden van hun balans.

Voorbereiding
Voorafgaand aan de training sturen we je wat voorinformatie toe, zodat je je alvast kunt inlezen. Uiteraard krijg je tijdens de training ook een uitgebreide reader met alle verklaringsmodellen, artikelen, extra boekentips en uiteraard alle gebruikte modellen tijdens deze training. We weten hoe belangrijk het is om woorden te combineren met visuele ondersteuning, dus je kunt heldere en concrete teksten verwachten in combinatie met duidelijke afbeeldingen.

Theorie tijdens de basistraining
Verklaringstheorieën, die we deze dag introduceren, uitleggen en koppelen aan de verhalen van onze ervaringsdeskundige trainers en de ervaringen in het lokaal zelf zijn; centrale coherentie, executieve functies, theory of mind , contextblindheid, Brainblocks, vertraagde en versnelde ontwikkelingen (Martine Delfos) en uiteraard de problemen bij de prikkelverwerking.
Hiernaast zullen we diverse vaardigheden benoemen, die de basisveiligheid bewaken, zodat de ontwikkeling optimaal verloopt.

Krijg een indruk van de impact van autisme
Tijdens de basistraining krijg je een indruk wat de impact van autisme is. Je oefent om te kijken vanuit een persoon die informatie op een andere manier verwerkt dan jij. Dat vergroot je begrip en inlevingsvermogen in een persoon met autisme. Je ervaringen en reflecties leiden tot inzichten, ideeën en praktische handvatten, die je effectief kunt inzetten om je communicatie (met mensen met autisme) te verbeteren.

Zo ziet de basistraining eruit
Na de inleiding krijg je maximaal een uur uitleg over de theorie en oefen je hiermee. Daarna doorloop je het Autisme Belevingscircuit. Dit bestaat uit een aantal opdrachten, die je een indruk geven hoe mensen met autisme de wereld ervaren. Na de lunch volgt de Autisme Belevingswandeling, of  een andere creatieve en reflecterende activiteit. Daarnaast ga je een aantal verschillende oefeningen uitvoeren en casussen bespreken met heldere opdrachten. Er worden geen rollenspellen gedaan in de groep.

Praktische informatie
De training duurt een dag van 9.30-16.30 uur. De training is geschikt voor professionals uit de zorg en onderwijs, maar ook voor het bedrijfsleven, wijkteams, bestuursleden, verenigingen en ouderinitiatieven. Uiteraard zijn ook mensen met autisme zelf en hun ouders, partners, broers en zussen van harte welkom. We gaan praktisch en doelgericht aan de slag, in een ontspannen sfeer. We werken met kleine, overzichtelijke groepen.

De training is inclusief:

  • Koffie, water, thee en uitgebreide lunch.
  • Een uitgebreide reader, die je na deze training nog regelmatig zult gebruiken ter ondersteuning van je communicatie.
  • Bij betaling van het professionals-tarief: certificaat van deelname (accreditaties SKJ en Registerleraar goedgekeurd. Andere accreditaties vraagt Ontdek Autisme aan op verzoek).

Meld je tevens aan voor de Masterclass Autismekompas op zaterdag 14 april en ontvang een certificaat met accreditatie voor SKJ en/of RegisterLeraar.

Aanmelden
De aanmelding verloopt via de website van BalansAcademy.