Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van de Landelijke Oudervereniging Balans uit De Bilt.

Definities

In deze disclaimer verstaan wij onder:

  • eigenaar: Landelijke Oudervereniging Balans (hierna te noemen ‘Balans’) te De Bilt
  • website: www.balansdigitaal.nl
  • content: alle op bovengenoemde website aanwezige inhoud, inclusief downloads en afbeeldingen (foto’s, banners, logo’s etc)
  • gebruiker: bezoekers van bovengenoemde website (leden en niet-leden van Balans)

Aansprakelijkheid

De informatie op onze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden of onvolkomenheden kunnen wij echter niet uitsluiten. Balans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de onjuistheden of onvolkomenheden in de content. Ook voor het gebruik van de website en het verspreiden van de informatie aanvaardt Balans geen enkele aansprakelijkheid. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de content van de website.

Intellectueel eigendom

De content van de website is het intellectuele eigendom van de eigenaar. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content maken inbreuk op de intellectuele rechten. De gebruiker mag de content niet bewerken of verspreiden zonder dat vooraf schriftelijke toestemming van de eigenaar is verkregen.
Een verzoek kunt u indienen via het contactformulier.

Links naar andere websites

Op verschillende plaatsen op de website zijn verwijzingen / hyperlinks naar andere websites opgenomen. Deze verwijzingen zijn opgenomen ter informatie voor de gebruiker en worden met de grootst mogelijke zorg geselecteerd. Balans heeft echter geen zeggenschap over dergelijke websites en geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. Ook aanvaardt Balans geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze websites, op welke wijze dan ook.
Opmerkingen over een van de verwijzingen op de websites kunt doorgeven via het contactformulier.

Verwijzingen naar websites met expliciete reclame-uitingen worden niet opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op onze website enig moment te wijzigen danwel te verwijderen.

Foto’s kinderen

De kinderen waarvan een foto is opgenomen bij de verschillende ontwikkelingsstoornissen op de website, hebben geen enkele relatie met deze stoornissen.