Diagnose en behandeling

Er is zorgvuldig diagnostisch onderzoek nodig om een stoornis vast te stellen. Dit kan vanuit verschillende disciplines plaatsvinden. Psychologisch onderzoek richt zich vooral op belemmerende factoren, terwijl (ortho)pedagogisch onderzoek gericht is op de pedagogische situatie.

Aanpassingen op school of thuis zijn belangrijk. Ze kunnen beperkingen in de omgeving verminderen en ervoor zorgen dat kinderen minder last hebben van hun ontwikkelingsstoornis.