Balans regiovertegenwoordigers bijeen

Balans is volop in beweging!

Afgelopen vrijdag kwamen de voorzitters van de regio bijeen om met elkaar te spreken over wat ouders van kinderen met een ontwikkelingsprobleem nodig hebben.

En dan vooral in de eigen regio. Het bestuur van Balans heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering toegezegd dat de regio-afdelingen zoveel mogelijk versterkt zullen worden en daarbij ondersteuning zullen ontvangen van het landelijk bureau van de vereniging.

Ook zal nauw worden samengewerkt met andere regionale ouderorganisaties om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van ervaringsdeskundige ouders en vrijwilligers. 

Balans wordt regelmatig extern door organisaties gevraagd om aan te geven wat ouders lokaal nodig hebben om te zorgen dat hun kind zich kan ontwikkelen.

Tijdens deze bijeenkomst ontving Balans René Peeters, kwartiermaker van het landelijk netwerk onderwijs, zorg en jeugd.

De net opgerichte coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd werkt aan een betere aansluiting tussen de domeinen onderwijs, zorg en jeugd. Door betere afstemming tussen instanties, kan beter en sneller ingespeeld worden op de individuele behoeften van kinderen met een beperking of chronische ziekte. Zo kunnen zij het maximale uit het onderwijs halen. De belangrijkste uitgangspunten staan in een visieplan.

Samenwerken voor de ononderbroken ontwikkeling van ieder kind

René Peeters, voormalig jeugdwethouder in Almere, is aangesteld om het proces te begeleiden. Hij zal landelijk, regionaal en lokaal wensen en knelpunten inventariseren en hierna aanbevelingen formuleren. Het rapport daarover komt eind november uit.

Bij Balans sprak hij hier uitvoerig over met de regiovertegenwoordigers.

Word lid balk