ALV

Op zaterdag 23 juni wordt in De Bilt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Balans gehouden, tussen 13.00 en 15.00 uur.

Op de agenda zullen onder andere komen te staan de bespreking en accordering van de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede informatie over de voortgang van het strategietraject en uiteraard de (concept) notulen van de vorige vergadering.

Conform de statuten zal de uitnodiging met agenda en vergaderstukken tijdig aan de stemrecht hebbende vertegenwoordigers worden toegezonden.

Overige leden zijn ook welkom bij de ALV. Deze hebben op vrijdag 8 juni een mail ontvangen.

De vergaderstukken zijn hier te downloaden:

AGENDA Balans Algemene Leden Vergadering 23 juni 2018

Concept Notulen ALV Balans 2017 inclusief goedkeuring jaarrekening en decharge 2016

Jaarrekening Balans 2017

Jaarverslag Balans 2017

ALV BALANS AVG Privacy Vragen

 

Wilt u aanwezig zijn, dan kunt u uw aanwezigheid doorgeven via evenement@balansdigitaal.nl *) onder vermelding van ‘deelname ALV’

*) Dit mailadres is uitsluitend bedoeld voor het doorgeven van aanmeldingen voor de Algemene Ledenvergadering.