print logo

Zorgstelsel

Welke zorg, voor wel kind, in welk stelsel

Kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking kunnen voor hun zorg en ondersteuning te maken krijgen met verschillende stelsels. De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft een factsheet gemaakt die inzicht geeft in welke zorg en ondersteuning voor kinderen onder welk stelsel valt: Jeugdwet, Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (Wlz).

Bekijk hier de factsheet Factsheet_zorgstelsels_jeugd_met_beperking.pdf   

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners