print logo

Links op zorggebied

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar websites met informatie op het gebied van zorg, bijvoorbeeld over hulp en ondersteuning, regelgeving, opvoeding en medicatie. Specifieke links over ADHD, dyslexie, Asperger e.d. vindt u bij de verschillende Stoornissen.

Wij plaatsen geen links naar websites waar direct of indirect producten of diensten worden aangeboden, zoals startpagina's, websites van hulpverleners en vergelijkingssites van zorgverzekeringen.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over de stoornissen en informatie over hulpverlening of onderwijs bij u in de buurt, belt u met onze Advies- en Informatielijn.

Categorieën

De links zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

 1. Hulp en ondersteuning
 2. Rechten en regelgeving
 3. Opvoeding en pesten
 4. Medicatie en zorgverzekeringen
 5. Organisaties

 


1. Informatie en ondersteuning

 • Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
  Voor advies en ondersteuning van mensen die een langdurig complexe zorgvraag hebben
 • Depressielijn
  Telefonische hulplijn van Stichting Pandora, voor vragen over wat je kunt doen bij een depressie
 • Eigen Kracht Centrale
  Organisatie die helpt bij het opzetten van een Eigen Kracht-conferentie, die mensen de mogelijkheid geeft om samen met familie, vrienden en andere bekenden, een plan te maken voor hulpverlening.
 • Erfelijkheid in beeld
  Site van erfocentrum met beeldmateriaal over ziektes, o.a. ADHD, autisme en depressie
 • Fonds Psychische Gezondheid
  Site met informatie over psychische problemen. Met telefonische advieslijn.
 • GGD Kennisnet
  Portaalsite voor de publieke gezondheidszorg
 • GGZ Nederland
  Brancheorganisatie van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg
 • Hersenstichting Nederland
  Stichting die helpt hersenaandoeningen te voorkómen en te genezen
 • Hoogbegaafd en ADHD
  Blog over hoogbegaafdheid en ADHD 
 • Jeugdthesaurus
  Lijst met trefwoorden uit de jeugdsector, met uitleg en links naar andere relevante termen, van Nederlands Jeugdinstituut (NJi).
 • Kenniscentrum KJP heeft een website De kennis-blogs, waar blogs staan over kinderen, hun pychische problemen, ouders en behandelaars.
 • Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP)- Ouders
  Informatie voor ouders van kinderen met o.a. ADHD, angst, ASS, dwang, depressie, ODD-CD en tics.
 • Kenniscentrum Taal & Spraak
  Deze website biedt ouders van kinderen met taal-spraakproblemen een overzicht van alle organisaties en instellingen die zich met deze problematiek bezighouden.
 • Kennisnet
  Kennisnet zet de beste leerzame apps en sites voor leerlingen van 2 tot 8 jaar op een rij.
 • Landelijk Clientenforum Jeugdzorg
  Informatie en platform voor wie in aanraking komt met jeugdzorg. Met een apart gedeelte voor ouders/verzorgers en voor jongeren.
 • Ministerie van VWS
  Website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • NAH Algemeen
  Informatie voor en door mensen met niet-aangeboren hersenletsel (met chat en forum)
 • Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
  Expertisecentrum voor jeugd en opvoeding, gericht op kwaliteitsverbetering zorg- en dienstverlening. Het NJi heeft dossiers over verschillende onderwerpen, onder andere over ADHD.
 • Psychowijzer
  Informatie over psychische problemen, o.a. ADHD, angststoornissen, depressie en slaapstoornissen, van Fonds Psychische Gezondheid.
 • Trimbos instituut
  Kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg
 • Vilans
  Kenniscentrum voor langdurende zorg, met o.a. informatie over Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 • Welke zorg heb ik nodig?
  Website van Per Saldo voor jongeren met een beperking en hun ouders die ondersteuning zoeken bij het inschatten van welke hulp ze precies nodig hebben.
 • Zelfbeschadiging.info
  Site van ervaringsdeskundigen met informatie voor cliënten, hulpverleners en andere belangstellenden.
 • Zorgverzekeraar VGZ heeft gratis apps voor mobiele telefoon: onder andere vakantietolk, zorghulp, medicijnen, en op reis.
 • Zorgwijzer.nl
  Met o.a. informatie over beleidsontwikkelingen binnen de (geestelijke) gezondheidszorg

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

2. Recht en regelgeving

 • Cliëntenrechten.nl
  Campagne van CG-Raad, Consumentenbond, kiesBeter.nl, NPCF en ZorgBelang over uw rechten in de zorg.
 • Juridisch Steunpunt
  Voor juridische vragen bij chronische ziekte en handicaps, van CG-Raad.
 • Regelhulp
  Webloket met overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning van o.a. gemeenten, CIZ en UWV, bij handicap en chronische ziekte
 • TOG
  Informatie over Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen, van Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zie ook Regelingen en Vergoedingen > TOG.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

3. Opvoeding en pesten

 • Anti-pestbeleid
  Met de High Five anti-pest applicatie kunnen leerlingen en hun ouders altijd pestgedrag melden bij de school.
 • Mijn kind online
  Informatie over digitaal pesten
 • No Blame Methode
  Site over deze anti-pestmethode, voor volwassenen die zorgen voor kinderen
 • Ouders aan zet
  Platform en stem voor ouders van kinderen met een beperking
 • Ouders online
  Ouders-community met onder meer vraagbaak opvoeding en gedrag
 • Pestforum
  Forum tegen pesten
 • Pestweb
  Tips en informatie over pesten voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten
 • Sclera pictogrammen
  Uitgebreid bestand van gratis te downloaden zwart-wit pictogrammen (voor thuis en op school).
 • Uit eigen beweging
  Stichting die methode biedt ter versterking van de psychosociale weerbaarheid van kinderen en ondersteuning van de ouders/opvoeders hierbij.

zIcoon Pijl omhoog [1615] naar boven

4. Zorg, medicatie en zorgverzekeringen

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

5. Belangenorganisaties

 • Angst, Dwang en Fobie Stichting
  Patiëntenvereniging van en voor mensen met angst- en dwangklachten
 • BOSK
  Belangenvereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders
 • Broer of zus
  Platform voor ouders en hulpverleners met informatie over brussen van kinderen met een ziekte of handicap
 • CG-raad
  Koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap.
 • Cliëntenbond in de GGZ
  Belangenbehartiging voor mensen die psychische of psychiatrische klanten hebben (gehad)
 • Depressiecentrum - Fonds Psychische Gezondheid
  Site over preventie, diagnostiek en behandeling van depressies
 • Die-'s-lekti-kus
  Vlaamse vereniging voor leerstoornissen en/of problemen bij het leren.
 • FOSS
  Federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalprobleme
 • Hoezo Anders
  Stichting Hoezo Anders wil jongeren, of ze nu wel of niet een handicap hebben, inspireren en ondersteunen om hun dromen waar te maken. Op de website links, tips en ervaringen van andere jongeren en ervaringsdeskundigen.
 • Labyrint~In Perspectief
  Stichting voor familie van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Met telefonische hulplijn.
 • Landelijk Platform GGz (LPGGz)
  Koepel van cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg, waaronder Oudervereniging Balans.
 • Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). De LSFVP ondersteunt familie en naasten in de ggz. De familievertrouwenspersonen bieden informatie, advies en bemiddeling.
 • LOC Zeggenschap in zorg
  Landelijke cliëntenorganisatie die diverse medezeggenschapsorganen vertegenwoordigt, o.a. op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg en verslavingszorg
 • Nederlandse Klinefelter Vereniging
  Belangenvereniging voor mensen met het Klinefelter-syndroom
 • NVA
  Nederlandse Vereniging voor Autisme. Belangenvereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners
 • NBPO
  Nederlandse Beroepsvereniging voor Professional Organizers 
 • NPCF
  Nederlandse Patiënten- en Consumenten Federatie. Organisatie. Samenwerkingsverband van (koepels van) patiënten. o.a. op het gebied van de psychiatrie. De NPCF verzameld door middel van onderzoek en (meld)acties ervaringen met als doel het zorgaanbod te verbeteren
 • Per Saldo
  Vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget. Zie ook Regelingen en Vergoedingen > PGB
 • Sprankel
  Vlaamse vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen
 • Stichting Gilles de la Tourette
  Belangenbehartiging voor mensen met het Gilles de la Tourette syndroom
 • Stichting Omgaan met Pesten
  Stichting die zich ten doel stelt het pestprobleem aan te pakken. Biedt praktische mogelijkheden aan slachtoffers om pesten te stoppen.
 • Stichting Onderwijsgeschillen
  Stichting die fungeert als het loket voor onafhankelijke deskundige geschilbehandeling voor het onderwijs in Nederland en als expertisecentrum rondom geschilbehandeling voor het onderwijs in Nederland. 
 • Stichting Pandora
  Stichting voor iedereen die psychische problemen heeft of gehad heeft. Met telefonische depressielijn.
 • Ypsilon
  Vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose
 • Woortblind
  Belangenvereniging voor en door mensen met dyslexie

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven


Laatste wijziging: 26-05-2014

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners