print logo

Kenmerken van PDD-NOS

Opvallende kenmerken van kinderen met PDD-NOS is dat ze vaak moeite om zich op anderen te richten en dat ze een duidelijke achterstand of beperking in de sociale omgang hebben. Dat is vooral terug te zien in de manier van communiceren met anderen. Hieronder een overzicht van meer of minder opvallende kenmerken die bij PDD-NOS kunnen voorkomen.

Jorien strip 1

    Deze tekening is gemaakt door Jorien Schipper. Jorien tekent over haar eigen ervaringen met PDD-NOS.

Kenmerken 

Kinderen met PDD-NOS kunnen opvallen door:

 • onhandig en angstig gedrag in sociale situaties
 • weinig begrip en gebruik van nonverbale signalen (oogcontact, gelaatsexpressie, lichaamshouding)
 • het niet of nauwelijks leren van sociale ervaringen
 • het ontbreken van wederkerigheid in het contact
 • een eenzame, gesloten indruk te maken
 • zich angstig te tonen voor veranderingen
 • fanatiek vast te houden aan bepaalde routines
 • zich koppig en driftig te uiten (ingegeven door angst)
 • een eenzijdige belangstelling tonen
 • rigide en dwangmatige gedragspatronen te ontwikkelen
 • overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels
 • of juist weinig gevoeligheid voor geluiden, beelden, temperaturen of aanrakingen
 • een trage taalontwikkeling
 • eigenaardig ouwelijk taalgebruik
 • taal in alle gevallen letterlijk nemen
 • een onhandige, stijve motoriek

Deze kenmerken hoeven niet bij alle kinderen met PDD-NOS voor te komen. Kinderen met PDD-NOS kunnen onderling sterk verschillen in de ernst van de kernproblemen en het aantal en de ernst van de bijkomende problemen.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Kenmerken per leeftijd

Icoon Pijl naar rechts [1543] Bijkomende problemen

Laatste wijziging: 06-01-2011

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners