print logo

PDD-NOS op school

Voor kinderen met de autisme spectrum stoornis PDD-NOS is een veilige omgeving op school en een goede begeleiding in de klas heel belangrijk. Dit zal het gedrag in de klas van deze kinderen ten goede komen. Lees hieronder meer over kinderen met PDD-NOS op school en wat deze kinderen nodig hebben.

Veilige omgeving

Kinderen met PDD-NOS hebben moeite met sociale interacties en kunnen zich minder makkelijk afstemmen op verwachtingen van de omgeving. Dat heeft gevolgen voor het gedrag in de klas van deze kinderen.

Voor kinderen met PDD-NOS is een voorspelbare en veilige omgeving belangrijk. Dat betekent dat de omgeving zich voor een deel aan het kind zal moeten aanpassen. Het is belangrijk dat de leerkrachten van deze kinderen zich dat realiseren en dat ze inzien dat het starre gedrag wordt geleid door angst en geen kwestie is van koppigheid.

Ontwikkeling

Een van de kenmerken van kinderen met PDD-NOS is dat ze een vertraagde taalontwikkeling hebben. Ook kunnen alle niveaus van intelligentie mogelijk zijn, in tegenstelling tot het syndroom van Asperger, dat alleen bij normaal tot hoogbegaafde kinderen voorkomt.

Kinderen met PDD-NOS verschillen net zoveel van elkaar als andere kinderen en ook zij ontwikkelen zich. Ze hebben weliswaar een aantal gezamenlijke kenmerken en vertonen vaak ander gedrag in de klas, maar vaak zijn er tussen hen nog meer verschillen dan overeenkomsten. De problemen veranderen met de leeftijd.

Ook de eisen die aan kinderen worden gesteld veranderen met de leeftijd (de klas waar ze in zitten). Vooral de overstap van basisschool naar middelbare school is soms erg groot. Dat kan van grote invloed zijn op het gedrag in de klas. Lees meer over de regelgeving overgang po/vo, over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

Checklist schoolkeuze voor ouders

Om u te helpen bij het zoeken van een geschikte school voor basis- of voortgezet onderwijs heeft Balans een checklist ontwikkeld die u hierbij kunt gebruiken. Lees meer: Checklist schoolkeuze

Begeleiding op school

De begeleiding van kinderen met PDD-NOS in de klas is maatwerk en begint met kennis over de stoornis. Belangrijk is dat de leerkracht zich verdiept in de stoornis en rekening houdt met de beperkingen die dit geeft bij de sociale vaardigheden van het kind en op het gedrag in de klas.

Jorien strip 6a Jorien strip 6b Jorien strip 6c
Deze strip is gemaakt door Jorien Schipper. Zij tekent over haar eigen ervaringen met PDD-NOS.
Bekijk een grotere versie van deze strip als pdf-bestand.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

De leerkracht moet leren om bepaald gedrag in de klas te herkennen en de signalen van het kind op te pikken. Die signalen zijn vaak heel subtiel en zijn lang niet altijd te relateren aan een directe oorzaak. Dit kan het beste in samenspraak met de ouders; die kennen hun kind tenslotte het best.

Kinderen met PDD-NOS kunnen zich moeilijk aanpassen aan de leerkracht en de klas. Daarom moet de leerkracht de omgeving zoveel mogelijk aan het kind aanpassen.

Basishouding leerkracht

De basishouding naar alle leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) moet zijn:

  • accepteer de leerling zoals hij is
  • wees emotioneel neutraal, dus word niet boos of verdrietig
  • verleen veiligheid en structuur
  • maak onderscheid tussen onwil en onmacht
  • maak gebruik van de specifieke sterke kanten van een leerling en houd rekening met de zwakke kanten

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van leerlingen. Dit kan veel problemen opleveren voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum en kan leiden tot meer gedragsproblemen in de klas.

Als het kind deze begeleiding wel nodig heeft maar niet meer accepteert (ook een puber met PDD-NOS wil zich losmaken van zijn ouders), kan een coach of huiswerkinstituut uitkomst bieden. Dit kan een positief effect hebben op het gedrag in de klas.

Strategieën bij de begeleiding op school

Uit de literatuur hebben we mogelijke strategieën verzameld als antwoord op bepaalde problemen van leerlingen met autismespectrumstoornissen in het onderwijs. Deze lijst is hieronder te downloaden als pdf-bestand.

Strategieën bij begeleiding leerlingen met Asperger/ASS op school

De lijst is ook opgenomen in de brochure Balans Belicht PDD-NOS en Balans Belicht Asperger, te bestellen in de webwinkel.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees meer:

Laatste wijziging: 14-03-2013

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners