print logo

Behandeling en aanpak van PDD-NOS

Er is geen behandeling bekend die PDD-NOS doet verdwijnen. De behandeling bestaat, net als bij de meeste kinderpsychiatrische aandoeningen, uit een combinatie van voorlichting, medicatie, opvoedingsondersteuning, begeleiding op school en psychotherapie in de vorm van gedragstherapie en/of sociale vaardigheidstrainingen.

Voorspelbaarheid

Belangrijk punt is om de omgeving van het kind zo voorspelbaar mogelijk te maken, om angsten te voorkomen. De omgeving zal zich moeten aanpassen aan de problemen van het kind met PDD-NOS en niet andersom. Het kind zal moeten worden begeleid om stapje-voor-stapje te leren omgaan met onzekerheid. Van de personen om het kind heen wordt gevraagd veel voor het kind te verduidelijken en veel geduld te hebben met driftbuien en agressiviteit. Als ouder kunt u onder meer:

  • zorgen voor orde, regelmaat en structuur
  • nieuwe dingen stap-voor-stap invoeren en voorspelbaar maken
  • terughoudend zijn met het uiten van expressieve gevoelens. Emoties zorgen voor verwarring bij het kind en worden vaak niet begrepen.
  • bij uitjes en andere bijzonderheden afspraken maken per dagdeel en de tijd nemen om dit met uw kind te bespreken. Dat bespaart later veel onrust.

Medicatie

Medicatie wordt gegeven om de bijkomende problemen zoals angst, depressie of agressie te verminderen. Soms wordt het medicijn Ritalin voorgeschreven om de aandacht en concentratie te verbeteren.

Veel inzet

Het vereist veel inzet voor ouders en leerkrachten om de omgeving aan te passen aan het kind met PDD-NOS. Die inzet is alleen mogelijk bij voldoende begrip voor de problemen. Dat betekent dat heel veel voorlichting moet worden gegeven aan ouders en leerkrachten.

Icoon Pijl naar rechts [1543] PDD-NOS in het gezin

Laatste wijziging: 19-04-2012

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners