print logo

 • Kinderen met hyperactiviteit en impulsiviteit

  Tim zit altijd overal op, in en aan. Hij is watervlug en ziet geen gevaar. Zijn ouders hebben het gevoel dat ze hem constant in de gaten moeten houden. Straf en vermaning lijken geen indruk op hem te maken. Tim kijkt dan soms met zo'n ongelukkig gezicht alsof hij wil zeggen: "Ik weet ook niet waarom het zo gaat."

 • Kinderen met aandachts- en concentratieproblemen

  Roos is een lief en rustig meisje. Vanaf groep 3 gaat het niet goed op school. Het lijkt wel alsof ze maar wat zit te suffen. Haar aandacht is beter als iets haar interesseert. De indruk ontstaat dat Roos alleen doet waar ze zin in heeft. Toch wil ze best presteren, maar het lijkt alsof ze zichzelf er niet toe kan zetten. Ze moet vaak aangespoord worden.

 • Kinderen met het syndroom van Asperger

  Niels is een aardige jongen, maar wel een beetje vreemd. Hij gebruikt geen kindertaal. Als je hem hoort praten, lijkt het alsof je een volwassene hoort. Niels heeft weinig interesse in vriendjes. Hij speelt het liefst alleen. Aan gymnastiek heeft hij een hekel. Emotioneel gezien gedraagt Niels zich als een veel jonger kind.

 • Kinderen met ernstige leesproblemen

  Eind december in groep 3 raadt en spelt Wouter nog elk woord. Het maakt hem erg onzeker dat hij achterloopt bij zijn klasgenoten. Hij heeft ook geen zin meer om te oefenen met lezen, waardoor hij steeds verder achter raakt. Hulp is nu heel belangrijk, omdat zijn ontwikkeling op school belemmerd kan worden. Bij alle vakken moet immers gelezen worden.

 • Kinderen met ernstige rekenproblemen

  Fleur telt nog steeds op haar vingers en heeft zeer veel moeite met het onthouden van basisfeiten over getallen en hoeveelheden. Ruben heeft juist problemen met regels en procedures en heeft een 100-veld nodig voor sommen over tientallen. Sarah heeft vooral problemen met ruimtelijk-visuele zaken. Bij alledrie kan sprake zijn van dyscalculie.

 • Kinderen met een onhandige motoriek

  Emanuel is een en al bewegingsonrust en valt in de klas vaak van zijn stoel. Laura heeft veel moeite met veters strikken en knopen dichtdoen. Ook leesbaar schrijven kost haar veel moeite. Justin zit altijd vol blauwe plekken. Hij heeft problemen met coördineren van zijn bewegingen. Bij alle drie kan sprake zijn van DCD.

 • Kinderen met een complexe ontwikkelingsstoornis

  De ouders van Amber komen vaak bij de jeugdpsychiater. Hun dochter is snel van streek en soms nauwelijks tot bedaren te brengen. Een beetje angst slaat snel om in paniek en een beetje boosheid kan tot razernij leiden. Met haar veel te sterke fantasie verliest Amber soms de werkelijkheid uit het oog. Als kind hoorde ze ‘stemmetjes’ in haar hoofd.

 • Kinderen met non-verbale leerproblemen

  Benjamin ging laat praten, maar daarna hield hij ook bijna niet meer op. Hij is impulsief, onrustig en weinig bezig met het ontdekken van de wereld. Soms is hij angstig of heeft hij onverklaarbare woedeaanvallen. Op school heeft hij moeite met inzichtelijk rekenen en met motorische vaardigheden. Plannen gaat hem slecht af en zijn werktempo is laag.

 • Kinderen met opstandig en antisociaal gedrag

  Lars reageert altijd agressief en tegen de draad in. Een enkele keer laat hij merken er spijt van te hebben, maar lang duurt dat nooit. Hij is nu 15 jaar. Al heel wat hulpverleners zijn de revue gepasseerd. Zijn ouders zitten bijna wekelijks op school om voor Lars weer wat krediet te vragen. Ze hebben de politie al meerdere keren aan de deur gehad.

 • Kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis

  Jeroen is een wat wereldvreemde jongen. Hij begon pas laat te praten en zat als kleuter wiegend in een hoekje. De echte problemen ontstaan pas op het moment dat hij naar school gaat. Hij blijkt zich nauwelijks aan te kunnen passen aan de groep en begrijpt weinig van wat er in anderen omgaat. Ook heeft hij driftbuien waar duidelijk veel angst achter zit.

Steunpunt ADHD

Uitgebreide informatie over      ADHD bij kinderen  

Steunpunt Dyslexie

Uitgebreide informatie over  dyslexie bij kinderen  

Forensische Zorg

Steunpunt met informatie over forensische zorg  

Passend onderwijs

Steunpunt met informatie over passend onderwijs  

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners