print logo

Dyscalculieverklaring

Als een deskundige bij een leerling dyscalculie vaststelt, wordt er naast het deskundigenrapport meestal ook een dyscalculieverklaring afgegeven. In de dyscalculieverklaring staat welke hulp en voorzieningen de deskundige adviseert. Een dyscalculieverklaring mag alleen worden afgegeven door een daartoe bevoegde deskundige. Lees meer bij Kwalificaties dyscalculiedeskundige.

Faciliteiten

Een dyscalculieverklaring kan een leerling recht geven op bepaalde faciliteiten, zoals het gebruik van een rekenmachine en extra tijd bij het maken van toetsen en schoolexamens. Kijk voor mogelijke voorzieningen bij Aangepaste schoolexamens bij dyscalculie.

De school bepaalt zelf welke voorzieningen worden toegestaan. Aan de dyscalculieverklaring kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De verklaring blijft altijd geldig.

Voorbeeld dyscalculieverklaring

Klik op onderstaande link voor een voorbeeld van een dyscalculieverklaring.

Dyscalculieverklaring

Dyscalculiekaart

Voor scholen is het wenselijk om, net als bij dyslexie, de afspraken over het gebruik van hulpmiddelen en voorzieningen vast te leggen op een dyscalculiekaart of dyscalculiepas. De dyscalculiekaart- of pas houdt de leerling bij zich, zodat hij die kan laten zien als er een invaller in de groep is.

Icoon Pijl naar links [1158] Terug naar Diagnose van dyscalculie

Icoon Pijl naar rechts [1543] Verder naar Behandeling dyscalculie

Laatste wijziging: 05-04-2012
Gerelateerd

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners