print logo

Aangepaste toetsen en schoolexamens bij dyscalculie

Een leerling met dyscalculie kan op grond van artikel 55 van het Eindexamenbesluit in aanmerking komen voor 30 minuten extra tijd bij de centrale eindexamens. De leerling moet hiervoor in het bezit zijn van een deskundigenverklaring, opgesteld door een orthopedagoog of psycholoog. Zie Aangepast eindexamen bij dyscalculie).

Tijdverlenging ook bij Wiskunde en Economie

Voor kandidaten met dyscalculie kan de directeur (mits hij beschikt over een deskundigenverklaring) een half uur tijdverlenging toestaan bij examens met enig rekenwerk, zoals wiskunde of economie. 

Schoolexamen

Bij de deskundigenverklaring wordt vaak ook een dyscalculieverklaring afgegeven, waarin staat welke hulp en voorzieningen de deskundige adviseert. De dyscalculieverklaring kan een leerling recht geven op extra faciliteiten bij het maken van toetsen en schoolexamens. De school bepaalt hierbij zèlf welke voorzieningen zijn toegestaan.

De directeur van een school mag in het proces van het schoolexamen, dus tijdens de schoolexamens bijvoorbeeld, tijdelijk meer rekening houden met de beperking van een leerling. Maar dit moet wel strak omschreven en helder zijn, en het einddoel moet hetzelfde zijn als voor leerlingen zonder dyscalculie.

Mogelijke voorzieningen zijn:

  • het werken met voorgedrukte, aan het niveau van het kind aangepaste werkbladen
  • gebruik laten maken van schema's met mogelijke probleemoplossingsstrategieën
  • extra tijd bij opgaven en proefwerken, of een verminderde hoeveelheid werk
  • het duidelijk aangeven van de wenselijkheid van strategieverandering (plussommen in rood, minsommen in blauw etc.)
  • extra mondelinge uitleg en/of mondelinge overhoring
  • het gebruik van een rekenmachine toestaan
  • het gebruik van een eenvoudige tafelkaart

Links

 

Laatste wijziging: 24-06-2014

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners