print logo

Aanpak en behandeling van DCD

Onderzoek en/of behandeling van DCD kan nodig zijn, hoewel een deel van de kinderen met DCD over de problemen lijkt heen te groeien. Enerzijds omdat ernstige stoornissen met een voortschrijdend karakter (zoals een spierziekte) moeten worden uitgesloten. Anderszijds omdat het belangrijk is nauwkeurig te onderzoeken op welke terreinen de motorische problemen het kind belemmeren in zijn functioneren.

Het soort therapie hangt af van het soort motorische probleem, de leeftijd van het kind, zijn verstandelijke vermogens en de aanwezigheid van eventueel bijkomende stoornissen. Lees meer over bijkomende stoornissen bij Diagnose van DCD.

Behandeling

Kinderen met DCD zijn gebaat bij extra aandacht voor de motorische ontwikkeling. Dat kan bijvoorbeeld met Motorische Remedial Teaching, kinderoefentherapie (Mensendieck/Cesar), kinderfysiotherapie en kinderergotherapie. 

Motorische Remedial Teaching

Motorische Remedial Teaching (MRT) is gericht op de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van het kind. Door een kind gericht te laten oefenen met MRT kan een bewegingsachterstand worden ingelopen. De Motorisch Remedial Teacher is een speciaal opgeleide docent. 

Kenmerkend voor deze vorm van remedial teaching is dat kinderen via spel en bewegingsactiviteiten worden uitgenodigd om hun motorische, cognitieve en sociaal emotionele vaardigheden te vergroten. MRT wordt meestal binnen schoolverband aangeboden, vooral binnen het speciaal onderwijs.

Oefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie van Oefentherapie Cesar-Mensendieck. De kinderoefentherapeut richt zich op de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen tot 18 jaar. Na intake volgt een uitgebreid onderzoek waarbij de omgeving van het kind betrokken wordt. Daarna wordt een behandelplan opgesteld.

Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen van kinderen, die op een speelse wijze worden geoefend. Bijvoorbeeld klimmen, springen en balvaardigheden, maar ook knippen, knutselen en schrijven.

Fysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen. Tijdens de behandeling krijgen de ouders advies en informatie om hun kind te steunen in de ontwikkeling van (nieuwe) vaardigheden.

Ergotherapie

Kinderergotherapie is erop gericht de zelfstandigheid van het kind in alledaagse vaardigheden, zoals eten met bestek, aankleden, spel, hobby´s en schoolse vaardigheden, te vergroten. Na intake en onderzoek vindt een gesprek met de ouders plaats en wordt een behandelplan opgesteld. 

De ergotherapeut pakt de activiteiten die problemen opleveren en voor het kind belangrijk zijn, zo praktisch mogelijk aan. De behandeling gaat spelenderwijs en wordt afgestemd op de interesse en mogelijkheden van het kind. Ergotherapie vindt niet alleen plaats in de behandelruimte van de therapeut, maar ook op plekken waar zich probleem voordoen, zoals thuis en op school.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees verder bij: Omgaan met DCD op school en thuis

Laatste wijziging: 15-10-2013

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners