print logo

Links over het syndroom van Asperger

Overzicht van links over het Syndroom van Asperger en autismespectrumstoornissen voor ouders en kinderen.

In dit overzicht nemen wij geen links op naar websites van hulpverleners en andere organisaties met een commercieel belang.

Vragen over Asperger?

Voor inhoudelijke vragen over Asperger kunt u terecht bij de Advies- en Informatietelefoon van Balans.
Vragen die te maken hebben met onderwijs kunt u stellen aan het Steunpunt Passend Onderwijs.

Categorieën

De links zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

 

Advies en informatie


Advies en informatie - voor ouders

 • Autismespectrumstoornissen bij kinderen en adolescenten
  Informatie over autisme spectrum stoornissen van Landelijk Kenniscentrum kinder- en Jeugdpsychiatrie, voor ouders.
 • Heeft mij kind autisme?
  Zelftest voor ouders met kinderen in de leeftijd van 1 - 6 jaar,  ontwikkeld door het Dr. Leo Kannerhuis
 • Hersenstichting
  Informatie over Asperger en andere autismespectrumstoornissen.
 • Sclera pictogrammen
  Uitgebreid bestand zwart-wit pictogrammen, gratis te downloaden en zowel thuis als op school toepasbaar
 • Dossier autisme
  Informatie over autisme van het Nederlands Jeugd Instituut (NJi)
 • Overgang Po/Vo
  Op de website overgang povo staat de overdracht van basis- naar voortgezet onderwijs centraal. De link verwijst naar informatie over autisme in de brugklas
 • Regelhulp
  Regelhulp is een wegwijzer van de overheid naar zorg, hulp en financiële regelingen. Gebruik Regelhulp om oplossingen te vinden die passen bij uw situatie.
 • Selectief mutisme
  Informatie van UMC Utrecht over selectief mutisme, onderzoek en behandelingsmogelijkheden.
 • Spreekt voor zich!
  Informatie over het behandelprogramma UMC voor de behandeling van selectief mutisme.
 • Stichting Mama Vita
  Mama Vita is een organisatie voor moeders van kinderen met autisme.

Advies en informatie - voor studenten / jongvolwassenen

 • Autilook.nl
  Website met uitgebreide informatie voor over alles wat met autisme te maken heeft, zoals begeleid wonen, vrije tijd, hulpmiddelen, indicatistellingen en werk.
 • Autisme bij jongvolwassenen
  Informatie van de Nederlandse Vereniging van Autisme voor / over deze doelgroep
 • Brainwiki
  Website speciaal voor en door jongeren en jongvolwassenen met psychische problemen, waaronder autisme. Met informatie en ervaringsverhalen over Asperger en andere autismespectrumstoornissen, depressie, dwang en meer.
 • Dossier autisme
  Op de website van handicap+studie 
 • De leerwijzer biedt praktische tips om vlotter en met beter resultaat te studeren. Er wordt aandacht besteed aan verschillende leerstijlen, o.a. studeren met een mindmap. Hiervoor is gratis software beschikbaar: eMindmaps.
 • Studeer Wijzer
  Project van het Leo Kannerhuis om studenten met autisme en docenten te voorzien van online en mobiele steunprogramma's, waaronder handige apps om te leren plannen. Onderdeel van autismeplein.

Advies en informatie - voor kinderen & jongeren

 • Basisschoolleerlingen aan het woord
  3 filmpjes van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), waarin basisschoolleerlingen vertellen over hun autisme en hoe zij daarmee omgaan op school, thuis en met vrienden.
 • Autisme in het voortgezet onderwijs: goed te doen!
  in 3 korte filmpjes vertellen jongeren uit het VO en MBO over wat ze goed kunnen en waar ze moeite mee hebben. Ervaringsverhalen op de website van de NVA.
 • Bibbers enzo
  Site voor kinderen t/m 12 jaar met angst- of dwangklachten, ontwikkeld door de Angst, Dwang en Fobie Stichting (ADF). Met informatie en tips voor kinderen en voor ouders/leerkrachten. De tekst kan ook voorgelezen worden.
 • Brainwiki
  Site voor jongeren met psychische problemen én hun omgeving van Landelijk Kenniscentrum kinder- en Jeugdpsychiatrie. Met informatie en ervaringsverhalen over Asperger en andere autismespectrumstoornissen, depressie, dwang en meer. Jongeren kunnen op Brainwiki een eigen brainboek (=dagboek) aanmaken.
 • Ik heb dat - Asperger syndroom
  Informatie over ADHD voor kinderen (speciale website Erfocentrum voor kinderen over erfelijkheid, ziekten en aandoeningen)
 • Leslink: Autisme
  Lesmateriaal voor VSO en Praktijkonderwijs, met duidelijk uitleg over autisme.
 • Question-Zone.nl
  Site van Stichting Korrelatie, waar jongeren online ieder (psychisch of sociaal) probleem in vertrouwen kunnen voorleggen aan gespecialiseerde hulpverleners
 • Stop je angst
  Site voor jongeren van 12 tot 18 jaar met angst- of dwangklachten, ontwikkeld door de Angst, Dwang en Fobie Stichting (ADF). Met informatie voor jongeren en tips voor ouders/leerkrachten.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Advies en informatie - voor het onderwijs

 • Autisme in het MBO - de Structuurklas
  Informatie over autisme in het MBO en het opzetten van een speciale structuurklas voor leerlingen met autisme. Initatief van het Albeda College in Rotterdam.
  Zie ook het artikel Niemand valt uit in de Structuurklas (Balans Magazine april 2011)
 • Studeren met ASS (Demo)
  Demo-versie van de module Studeren met ASS, ontwikkeld door Handicap+Studie, met een een introductie voor docenten voor nadere kennismaking met autisme en voorbeelden van oplossingen in de praktijk. 
 • Focus op vriendschap
  Project van De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) om te onderzoeken hoe jongeren met autisme bewust kunnen worden van het belang en plezier van sociale relaties en hun eigen rol daarin.
 • Autisme spectrum stoornis in de klas
  Informatie en tips over (omgaan met) autisme spectrum stoornissen in de klas, ontwikkeld door een basisschool-leerkracht (website Gedragsproblemen in de klas).
 • Landelijk Netwerk Autisme (LVA)
  Organisatie die aangepast onderwijs en specifieke begeleiding stimuleert voor leerlingen met autisme. Met tips en ervaringsverhalen uit het onderwijs en uitgebreid scholingsaanbod voor leerkrachten.
 • Leraar24 - Dossier autisme
  Online platform voor en door leraren. Met informatie en video's over autisme voor de onderwijspraktijk.
 • Sclera pictogrammen
  Uitgebreid bestand zwart-wit pictogrammen, gratis te downloaden en zowel thuis als op school toepasbaar.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs
  Informatie en ondersteuning voor leraren in het BO bij het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Advies en informatie - voor hulpverleners

 • Autismeplein
  Kennisplein van het Leo Kannerhuis, centrum voor autisme over online behandelmogelijkheden, kwaliteitsbewaking en toetsing van online behandelmodulen voor mensen met autisme spectrum stoornissen.
 • Dossier autisme
  Informatie over autisme van het Nederlands Jeugd Instituut (NJi)
 • Autisme Spectrum Stoornissen bij kinderen en adolescenten
  Informatie over autisme spectrum stoornissen van Landelijk Kenniscentrum kinder- en Jeugdpsychiatrie, voor professionals.
 • Spreekt voor zich!
  Informatie over het behandelprogramma UMC voor de behandeling van selectief mutisme.
 • Autisme spectrum stoornissen
  Informatie van kennisinstituut Trimbos over autisme spectrum stoornissen.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Ervaringen en lotgenotencontact


 • Aspergersyndroom
  Site met informatie over Asperger en een forum waar mensen met Asperger of iemand met Asperger in hun omgeving ervaringen kunnen delen
 • Autiplanet
  Site van ouder van een kind met een autismespectrumstoornis. Met informatie en ervaringen van ouders.
 • Autsider
  Online community met informatie over autisme en aanverwante stoornissen
 • Club PDD-NOS of Asperger
  Clubsite voor iedereen die te maken heeft of geïnteresseerd is in ASS, waaronder Asperger
 • Onderzoek Autisme
  Discussieforum waar ouders informatie uitwisselen over wetenschappelijk onderzoek op het gebied van autisme en andere neurologische ontwikkelingsstoornissenen
 • Over een kind met autisme
  Ervaringen van een gezin met een kind met autisme
 • Praten over autisme
  Club voor iedereen die op de een of andere manier met autisme te maken heeft.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Onderzoek en diagnose


 • Fonds Psychische Gezondheid
  Fonds dat zich inzet voor mensen met psychische problemen en verbetering van de psychische gezondheid van mensen in Nederland.
 • Kenniscentrum KJP
  Landelijk Kenniscentrum kinder- en Jeugdpsychiatrie, met informatie voor professionals over o.a. Autisme Spectrum Stoornissen en ADHD.
 • Trimbos-instituut
  Kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg en verslaving.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Passend Onderwijs


 • Autisme in het MBO
  Informatie over autisme in het MBO en het opzetten van een speciale structuurklas voor leerlingen met autisme. Initatief van het Albeda College in Rotterdam.
  Zie ook het artikel Niemand valt uit in de Structuurklas (Balans Magazine april 2011)Autisme Info Centrum (AIC)
  Regionale informatie- en documentatiecentra voor (ouders en partners van) mensen met autisme (onderdeel NVA)
 • Informatiepunt Passend Onderwijs
  Website van het Informatiepunt Passend Onderwijs, aanspreekpunt voor vragen en ondersteuning op het gebied van Passend Onderwijs.
 • Passend Onderwijs
  Dossier over Passend Onderwijs van Ministerie van Onderwijs, met overzicht van alle documenten van het ministerie hierover, zoals nieuws- en persberichten, publicaties en kamerstukken.

Kijk voor meer links in het Dossier Passend Onderwijs.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Organisaties


 • Autisme Centraal
  Vlaams kennis- en ondersteuningscentrum voor autisme. Organiseert regelmatig opleidingen en workshops in Nederland, o.a. voor ouders.
 • Autisme Info Centrum (AIC)
  Regionale informatie- en documentatiecentra voor (ouders en partners van) mensen met autisme (onderdeel NVA).
 • Landelijk Netwerk Autisme (LVA)
  Organisatie die aangepast onderwijs en specifieke begeleiding stimuleert voor leerlingen met autisme
 • Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
  Belangenvereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle andere geïnteresseerden
 • PAS
  Belangenvereniging voor en door normaal tot hoogbegaafde (jong)volwassenen met een autismespectrumstoornis
 • Trimbos Instituut
  Kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg en verslaving.
 • Vlaamse Vereniging Autisme (VVA)
  Belangenvereniging voor mensen met autisme en ouders, familieleden, of kinderen van een persoon met autisme én hun sociaal netwerk.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Laatste wijziging: 10-12-2013

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners