print logo

Kenmerken van het syndroom van Asperger

Het syndroom van Asperger is een stoornis in het autistisch spectrum. Op grond van onderzoek zijn er bepaalde kenmerken voor het Asperger opgesteld. De algemene kenmerken kunnen zich per kind anders uiten. Ook hoeven niet alle kenmerken aanwezig te zijn om de diagnose te kunnen stellen.

Hieronder vindt u informatie over de:


Algemene kenmerken van Asperger

Naast een normale tot hoge intelligentie, zien we bij kinderen en volwassenen met Asperger vaak de volgende kenmerken:

 • moeite met het aangaan en onderhouden van contacten en vriendschappen
 • moeite om een gesprekspartner recht in de ogen te kijken
 • moeite met het uiten van en omgaan met emoties (bijvoorbeeld niet kunnen inschatten of iets als grap of serieus bedoeld is)
 • gebrek aan empathie (inlevingsvermogen)
 • moeite met het begrijpen van sociale regels en non-verbale communicatie
 • monotone stem en een weinig expressieve gelaatsuitdrukking
 • zich afsluiten van de buitenwereld
 • een fascinatie met onderwerpen of interesses die afwijkend zijn in intensiteit of soort (preoccupaties)
 • motorische onhandigheid (houterige motoriek) en coördinatieproblemen
 • overgevoeligheid voor geluiden, geuren of aanrakingen

Icoon Pijl omhoog [1615] Naar boven

Sterke kanten

Naast de problemen die Asperger kan geven zijn er ook sterke kanten te noemen. Zo kunnen mensen met Asperger zich vaak volledig van de buitenwereld afsluiten, en zich bijna obsessief bezighouden met hun eigen interesses. Soms leidt dat tot opmerkelijke resultaten: beroemdheden als Albert Einstein en Leonardo da Vinci hadden, naar men nu denkt, ook het syndroom van Asperger en zouden juist de voordelen van de aandoening benut hebben.

In de literatuur worden vaak de volgende sterke eigenschappen genoemd bij Asperger:

 • een goed oog voor detail
 • een goed, soms uitzonderlijk goed geheugen
 • eerlijkheid
 • encyclopedische kennis van bepaalde onderwerpen
 • onafhankelijkheid in denken


Kenmerken per leeftijd

Kinderen met Asperger verschillen net zo van elkaar als andere kinderen. Daarnaast verschillen de kenmerken ook per leeftijd. Er zijn kenmerken beschreven voor kleuters, basisschoolkinderen en pubers. Zie Kenmerken per leeftijd.

Icoon Pijl omhoog [1615] Naar boven

Icoon Pijl naar links [1158] Terug naar Wat is Asperger?

Icoon Pijl naar rechts [1543] Verder naar Bijkomende problemen

Laatste wijziging: 05-04-2012

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners