print logo

Balans in de regio

Balans heeft een wijdvertakt netwerk van vrijwilligers, verdeeld over 26 regio's in Nederland. De regionale afdelingen spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van ouders, het bevorderen van onderlinge contacten, het geven van voorlichting aan ouders en desgevraagd ook aan scholen, verenigingen en hulpverleners en tot slot belangenbehartiging binnen de regio.

Elke afdeling heeft een eigen afdelingspagina op deze website. Deze pagina's vindt u onder Regionale afdelingen. Op de afdelingspagina's vindt u een overzicht van de activiteiten en eventuele oproepen en nieuwsberichten.

Wat doen de afdelingen?

Contact tussen ouders

De meeste afdelingen organiseren regelmatig (gratis) inloopbijeenkomsten voor leden en andere belangstellenden. U kunt hier vrijblijvend binnenlopen en in een informele sfeer vragen stellen aan de ervaringsdeskundige afdelingsvrijwilligers, andere ouders ontmoeten en onderling ervaringen uitwisselen. De bijeenkomsten vindt u bij Activiteiten regio.

Verschillende afdelingen hebben gespreksgroepen voor ouders van kinderen met ADHD, dyslexie, PDD-NOS en soms voor andere stoornissen. Deze vindt u bij Oproepen regio.

Voorlichting

Verschillende afdelingen organiseren een of meerdere thema-avonden per jaar, waarbij een of meerdere aspecten worden belicht. Hierbij kunt u denken aan medicatie bij ADHD, hulpmiddelen bij dyslexie, onderwijstips of hoe om te gaan met pubers met ADHD of PDD-NOS.

Tijdens een thema-avond gaan één of meer sprekers in op het thema. Ook kunt u vragen stellen en boeken en brochures van Balans aanschaffen. Leden krijgen doorgaans korting op de entreeprijs.

Ook deze bijeenkomsten vindt u in de Activiteiten regio.

Belangenbehartiging

Waar mogelijk nemen afdelingsvrijwilligers deel aan regionale overlegvormen, om voor de belangen van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen op te komen.

Vrijwilligers

De verschillende activiteiten van de regio's, zoals hierboven beschreven, worden uitgevoerd door vrijwilligers. Dit zijn ervaringsdeskundige ouders die zich als lid van Balans, actief inzetten binnen hun eigen regio.

De meeste regionale afdelingen van Balans kunnen de hulp en inzet van nieuwe vrijwilligers goed gebruiken. Heeft u interesse om binnen uw eigen regio actief te worden? Lees dan meer bij Afdelingsvrijwilliger worden?.

Laatste wijziging: 01-05-2012

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners