print logo

In Balans Magazine

Balans Magazine is het tijdschrift van Oudervereniging Balans. Als u lid word van Balans krijgt u dit blad zeven keer per jaar in uw brievenbus. Losse nummers zijn verkrijgbaar in onze webwinkel.

Half februari verschijnt het nieuwe nummer van Balans Magazine!

Cover Balans Magazine 2017-2Een betrokken ouder is voor een kind van levensbelang. Niet alleen
in de opvoeding maar ook als schakel in het contact met school, instanties en zorgverleners. Een goede samenwerking tussen ouders en alle andere betrokkenen, is onmisbaar voor het welbevinden van een opgroeiend kind. Daarom in dit nummer speciale aandacht voor ouderbetrokkenheid.

Met onder meer:

 • Ouderbetrokkenheid 3.0, hoe werkt dat?
 • Betrokken ouders zijn onmisbaar, ook voor pubers
 • Ervaren moeder Kati weet dat ouders niet altijd serieus
  worden genomen
 • Zeven politici over het instemmingsrecht voor ouders
 • Tips voor school én ouders voor een betere communicatie


En verder:

Veel hoogsensitieve kinderen krijgen niet de hulp die ze
verdienen. Esther Bergsma schreef er een boek over: 'Als deze kinderen de juiste zorg krijgen, bloeien ze als geen ander.'

'Tienminutengesprekken zijn niet meer van deze tijd,' zegt Peter de Vries, deskundige op het gebied van ouderbetrokkenheid en dyslexie.

ADHD en depressie gaan vaak samen. Onderzoeker Arunima Roy van de Rijksuniversiteit Groningen: 'Vroegtijdig ingrijpen bij depressieve klachten is heel belangrijk.'

In vertrouwen: De moeilijke weg van een moeder om de diagnose van haar kind te accepteren en uiteindelijk de moeder te worden die ze wilde zijn.


En zoals altijd:

 • De thuiszitterproblematiek, met dit keer Neona (10) die weer vier ochtenden naar school gaat!
 • De Oudercolumn, over Floris met complex autisme.
 • De rubriek Bij ons thuis over Karen en Henk die veel opofferden om hun zoons de juiste zorg te kunnen bieden: 'Ik ben gaan accepteren dat ik niet alles kan sturen.'
 • Politieke column door Jasper van Dijk van de SP.
 • Columns door onderwijsjuriste Katinka Slump, kinderpsychiater Mori van den Bergh en docent en gedragsspecialist Anton Horeweg.

En omdat Balans dertig jaar bestaat, een lid van het eerste uur aan het woord. Dit keer Gerda Hartveld: 'Balans slikt niet alles voor zoete koek.'

LID WORDEN?

Meld u hier aan en ontvang het inspirerende magazine, dat naast verdiepende artikelen zeker ook handvatten biedt binnen uw gezin en werk!
 

November 2016

Jeugdigen met ADHD en/of autisme kunnen een extra gevoeligheid ontwikkelen voor een verslaving, of het nu om cannabis, alcohol, harddrugs of gamen gaat.

Daarom dit nummer speciale aandacht voor het THEMA 'Wat als je kind verslaafd is?'

Met onder meer: 

 • Hoe Sean (19, ADD) van zijn harddrugsverslaving afkwam
   
 • Eerder ingrijpen bij verslaving, betekent sneller effect
   
 • Gamen als 'escape' en als zelfmedicatie
   
 • Het Trimbosinstituut over de rol van ouders
   
 • Tips & tricks 

En verder:

'Kinderen met ADHD hebben opvallend vaak meerdere stoornissen,' zegt hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Jan Buitelaar. Hij legt uit hoe dat zit en hoe belangrijk het is dat ouders en zorgverleners zich realiseren dat er in de meeste gevallen méér aan de hand is. 

Marijn (7) heeft TOS (Taalontwikkelingsstoornis) én ASS. Zijn moeder schreef speciaal voor hem, en voor andere kinderen zoals Marijn, een reeks kinderboeken. 

Marjoke Rietveld onderzocht hoe de Nederlandse maatschappij, de zorg en het onderwijs de afgelopen eeuw met dyslexie zijn omgegaan. 

Fysiek contact in de klas is belangrijker dan je zou denken. Onderwijsspecialist Simone Mark schreef er een boek over: 'Liefdevolle aanraking is een levensbehoefte.' 

Een interview met professor Reinout Wiers, verslavingsdeskundige, over zijnBalanslezing: 'Duidelijke regels stellen als ouders, helpt kinderen enorm.' 

En zoals altijd: 

 • De thuiszitterproblematiek, met dit keer Liza (9): 'De hele dag sociaal zijn, nekt haar.'
   
 • De Oudercolumn, van een moeder die noodgedwongen ook een 'thuiszitter' werd
   
 • De rubriek Bij ons thuis over het bonte gezin Sinnige
   
 • Politieke column door Linda Voortman van GroenLinks
   
 • Columns door onderwijsjuriste Katinka Slump, kinderpsychiater Mori van den Bergh en docent Anton Horeweg. 

En omdat Balans bijna dertig jaar bestaat, in elk nummer een lid van het eerste uur aan het woord. Dit keer Yvonne de Vroomen: 'Vooral de driehoek kind, ouder en school vind ik belangrijk en Balans besteedt daar veel aandacht aan.'
 

September 2016 Cover BM7 2016

Het THEMA is 'Innovaties in het onderwijs' met aandacht voor:

 • Link-klassen De Ambelt voorkomen thuiszitten
 • De LANSbrekers pleiten voor Passend Onderwijs
 • Stichting Wervelkind verbreedt psycho-educatie 

Verder: 

Een korte maar bezielende kennismaking met de vijf sprekers van het Balanssymposium op 14 oktober: Nick Goddard, Marcel van Herpen, Renée Meppelink, Bram Orobio de Castro en Jacqueline Schenk. BM-columniste en acteur Ilse Krabben is dagvoorzitter. 

Vader Peter en dochter Heleen, beiden met ADHD, vertellen over hun zoektocht naar de positieve kanten van de stoornis. 'Wij kunnen razendsnel denken' 

Prof. Hans van Luit en ervaringsdeskundige Steven van Randwijck spreken over hun Balanslezing 'Dyscalculie, tijd voor maatwerk'. 

Een interview met prof. Aryan van der Ley. 'Dyslexie is een zichtbare leerstoornis' 

Een kijkje achter de schermen bij Balans: aandacht voor de collega's van Zoek&Vind en BalansAcademy. 

Als altijd: 

 

 • De thuiszitterproblematiek. Luca (16: 'Ik wil graag onderwijs'
 • De Ouderblog. Anne van Hees: 'Niets doen is moeilijker dan iets doen'
 • De rubriek Bij ons thuis. Moeder Marianne: 'Ik heb geleerd positief in het leven te staan'
 • De rubriek In Vertrouwen. 'Onderwijs, pak je verantwoordelijkheid'
 • Politieke column door Mona Keijzer, Tweede kamerlid voor het CDA
 • Columns door onderwijsjuriste Katinka Slump, kinderpsychiater Mori van den Bergh en het debuut in BM van de nieuwste onderwijscolumnist: Anton Horeweg.

 

En: bijna dertig jaar lid van Balans. Bettina Lelieveld: 'Waarom? Om mijn werk in het onderwijs zo optimaal mogelijk te doen.' 


Balans Magazine 5/6 (zomer 2016)

Cover BM5/6 2016In het ZOMERNUMMER van Balans Magazine aandacht voor de volgende onderwerpen:

Het Thema: Het belang van bewegen​. 

Aan het woord zijn onder meer:

 • De spelers, hun ouders en begeleiders van autivoetbalteam Glimmen in Groningen. 
  'Voetballen is mijn droom'
   
 • Medewerkers van Ergotherapie Nederland en De Landelijke Stuurgroep DCD vertellen over de concrete betekenis die zij kunnen hebben voor kinderen met bewegingsproblematiek. Hoe creativiteit en oefening bijdragen aan je beter kunnen bewegen met alle positieve gevolgen die daarbij horen.
 • Mijna Hadders-Algra, hoogleraar ontwikkelingsneurologie, duidt in het themakatern motorische problematiek als eerste voorspeller van ontwikkelingsproblematiek. 

Over ADHD:  Hersenbank PSY zoekt donoren. 

Over dyslexie: De decennialange zelfanalyse van de 82-jarige Balt naar zijn leerstoornis. Hij legde er het fundament voor een nieuwe theorie mee. 'Wat is dat toch voor geks dat ik heb?' 

Ido Weijers, hoogleraar Jeugdbescherming aan de Universiteit Utrecht, nam onlangs afscheid. Zijn blog betreft 'het wegkwijnen van de zorg voor de jeugd in Nederland'. 

Marjolijn Geluk schreef dit keer de  ouderblog. Over de betekenis voor je gezin als je dochter met gedragsproblemen op een wachtlijst van zéven maanden staat. 

Thuiszitter Jordy (16)  wil naar school. Een klein portret. 

De Poeppoli  in Nederland. Over het waarom van (chronische) obstipatie bij ADHD en/of autisme, de oplossingen en het overwinnen van schaamte, vertelt hoogleraar Marc Benninga, kinderarts maag-darm-leverziekten. Hij richtte zesentwintig jaar geleden de Poeppoli op in het Emmakinderziekenhuis in het AMC. 

De overdenkingen van Francine Postma over de  brussenproblematiek in haar gezin: schaadt het haar jongste zoon dat de oudste zoon autisme heeft?   

De nieuwste rubriek: Bijna dertig jaar lid van Oudervereniging Balans. Wat levert dat jou als ouder en/of als professional op? Rita Zegers vertelt! 

Als altijd: de rubriek Bij ons thuis, een politieke column, dit keer door Tweede Kamerlid Kees van der Staaij (SGP), de blogs van onderwijsjuriste Katinka, Anouk, actrice Ilse en kinderpsychiater Mori; de boeken- en productpagina's en... het programma van het Balans Symposium op 14 oktober in het Beatrix Theater in Utrecht. Leuk u daar te ontmoeten! 

 

Balans Magazine nr. 4 (mei 2016)

 • Cover BM 4 2016Het thema-deel: 'Ontwikkelingsproblematiek. Stoornis en/of opvoedprobleem?'omvat vier inspirerende artikelen. De familie Peetoom - ouders met vijf kinderen, onder wie vader en drie kids met ADHD - zegt volmondig 'stoornis'. Hoogleraar Anne Bosman zegt juist 'geen stoornis'. Biologisch psycholoog Sarah Durston vindt stoornis en opvoedprobleem onlosmakelijk met elkaar verbonden'. En Luc stevens, directeur NIVOZ, geeft aan: 'Ouders staan allereerst voor opvoedvraag'. Scherp uw mening!
 • Overdyslexie: de missie van dr. Haytske Zijlstra. Zij wil het aantal kinderen met dyslexie in Nederland met de helft terugdringen. Lees over haar intentie en de manier waarop ze dat wil bereiken.
 • Omgevingspsycholoog Sjerp de Vries haalt de sterke relatie aan tussen de afwezigheid van groen in de wijk en medicatiegebruik door kinderen met  ADHD.
 • DeBalanslezing: Auteur en docent Anton Horeweg vertelt over het verbeteren van begrip tussen ouders en leerkrachten. Hoe doe je dat?
 • Als altijd: de rubrieken Bij Ons Thuis, In Vertrouwen en de Thuiszitter. De Ouderblog en columns van Anouk, onderwijsjuriste Katinka, kinderpsychiater Mori en de dochterblog door actrice Ilse. Ditmaal ook een bijdrage door Tweede Kamerlid Brigitte van der Burg (VVD), over de nog onvoltooide transformatie van het jeugdstelsel.

 

BM03 2016Balans Magazine nr. 3  (maart/april 2016)

Medicatiegebruik bij ADHD: wat pleit voor? Wat tegen?'is het thema van het volgend nummer van Balans Magazine, dat eind maart/ begin april verschijnt. Met aandacht voor:

 

 • De Familie Van Ulzen. Moeder Sanne Lot wás tegen, is nu vóór.
 • Arga Paternotte over drie decennia medicatiegebruik, dat impulsief, ongeconcentreerd en/of beweeglijk gedrag tempert.
 • Farmacoloog en auteur Glenn Dumont. Hij vertelt over medicatietherapie bij kinderen en jongvolwassenen: de voors en tegens.
 • Anne-Flore Matthijssen en Pieter Hoekstra van UMC-Groningen. Zij onderzoeken de vooralsnog onbekende lange-termijn-werkzaamheid. 

 

IGMedicatiegebruik

De Balanslezing:hoogleraar ontwikkelingspsychologie Bram Orobio de Castro (UU) over 'Beschikbaar zijn voor een kind met agressief gedrag'

ADHD.Psycholoog Bianca Boyer over leerlingen met ADHD die door een nieuwste gedragstherapie - gericht op intrinsieke motivatie - wel zélf kunnen plannen.

Dyslexie.Onderzoeker Gorka Fraga González (UvA) over het verbeteren van vloeiend lezen bij kinderen met dyslexie. Door een intensieve, individuele leestraining, waarbij tegelijkertijd de breinactiviteit wordt gemeten.

Columns door Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA), onderwijsjuriste Katinka Slump, Anouk, actrice Ilse Krabben

('Geen pillen maar aantekenboekjes') en moeder Francine Postma ('… hij danst door de straat').

De Thuiszitter, Bij Ons Thuis, Boeken- en Gadgetsrubriek.
 

Balans Magazine (nr. 2, februari 2016)

cover BM2

In het  zestien pagina's tellend, themakatern vertelt Esther Groenewegen, moeder en auteur van het boek 'Monsters in de klas' (2015), over haar gezinsleven met een dochter met een hechtingsstoornis. Aan het woord zijn ook:

 • Onderwijstrainer Willem de Jong. Hij geeft tips & tricks aan onderwijsprofessionals over het herkennen van en omgaan met leerlingen met hechtingsstoornissen. Hij schreef  'Ontwrichte kinderen in het onderwijs', dat nu in herdruk is;

 • Francien Dekker, kinderpsycholoog. Zij vertelt over de theoretische achtergrond van het belang van hechting in een ouder-kind relatie en de theoretische achtergrond van hechtingsproblematiek.

 • Anniek Thoomes-Vreugdenhil, klinisch psycholoog en auteur van 'Hechtingsproblemen bij kinderen' (2012) en 'Behandeling van Hechtingsproblemen' (2006). Zij geeft handvatten aan zorgprofessionals in de omgang met kinderen met deze stoornis.

Verder in Balans Magazine aandacht voor:

 • De Balans Lezing over DCD. Alvast een introductie van de spreker: Bert Steenbergen, bewegingswetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 • ADHD. Het Europees onderzoeksproject MiND wordt gecoördineerd vanuit Nederland. Vier miljoen is beschikbaar gesteld om de genetische oorsprong van ADHD te ontrafelen. In BM inzage in de aanpak en verwachtingen van het project MiND.

 • Dyslexie. Martijn Poels, zelf dyslect, ontwierp een Experience, om niet-dyslecten te laten ervaren waar je bij deze leerstoornis tegen aanloopt. Een gesprek waarin optimisme en talentontwikkeling centraal staan.

 • De visie vanuit de Tweede Kamer op de Jeugdhulp in Nederland. Met dit keer Nine Kooiman van de SP.

 • De thuiszittersproblematiek. Portretteerden Balans Magazine in 2015 een twintigtal thuiszitters; in 2016 komen ze opnieuw aan het woord. Hoe gaat het nu met hen? Zítten ze nog thuis? In dit nummer: moeder Linda over dochter Neona (9).

 • De rubriek Bij Ons Thuis en, als altijd, de columns van schrijfster/ redacteur/ moeder Anouk van Westerloo; onderwijsjuriste Katinka Slump; kinderpsychiater Mori van den Bergh en de Nederlands/ Franse actrice (met ADD) Ilse Krabben. Poulien van Dam schreef de Ouderblog. En redactie-collega Vala van den Boomen een In Vertrouwen, die ráákt.

 • De laatste column van oud hoofdredacteur Arga Paternotte, 'Een ander land'. Met verdriet in ons hart publiceren wij dit juweel, waarin Arga's persoonlijke missie & visie doorklinkt voor kinderen en ouders uit de Balansdoelgroep. Wegens ziekte is het schrijven van columns lastig geworden voor Arga. Zij blijft als adviseur wel degelijk verbonden met de redactie.

  Meer weten over Balans Magazine? Bekijk het gratis digitale kennismakingspakket! Kijk voor een overzicht van de inhoud van de vorige nummers bij  Artikelen Balans Magazine


 

 

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners