print logo

Passend Onderwijs

U vindt hier meer informatie over passend onderwijs en wat Balans op dit gebied voor u kan betekenen.

Passend onderwijs

In het onderwijs heeft ieder kind een passende plek nodig. Met name kinderen met een beperking hebben een plek nodig die op zijn of haar behoeften is toegesneden. Om dit te realiseren wordt passend onderwijs ingevoerd.

Passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 in. Scholen hebben dan samenwerkingsverbanden gevormd en hebben de plicht om binnen het samenwerkingsverband een passende plek te vinden voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Dit kunnen kinderen zijn met een gedragsstoornis als ADHD of autisme, of met een leerstoornis, zoals dyslexie of dyscalculie. Maar ook kinderen met een chronische ziekte of handicap.

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners