print logo

Rechtszaak moet uitwijzen of ouders nog inbreng hebben

Sinds 2014 meent het ministerie van OC&W dat stichting Ouders en Onderwijs dé vertegenwoordiger is van alle ouders. Opvallend is dat deze stichting volledig is gesubsidieerd door het betreffende ministerie. Verschillende vertegenwoordigers van ouderorganisaties, waaronder Oudervereniging Balans, vragen zich al geruime tijd oprecht af of deze partij zich wel kritisch kán opstellen tegenover zijn subsidieverstrekker.

Balans vindt dat een organisatie alleen ouders kan vertegenwoordigen als deze vereniging ook wordt gedragen door ouders. Dat is niet het geval bij Ouders en Onderwijs.

Ouders & Onderwijs is nu dé gesprekspartner namens alle ouders, terwijl het een stichting is. Ouders kunnen er dus géén lid van worden. De ouderorganisaties zijn bezorgd dat er geen oor is voor zaken als passend onderwijs, privacy van kinderen, uitval in het mbo en schooladviezen. Katinka Slump, onderwijsjurist, meent ook dat Ouders & Onderwijs nog steeds informatie achterhoudt. Daarom legt zij dit op 6 april voor aan de rechter. Om het verhaal te onderbouwen wordt er een aantal getuigen opgeroepen. Een daarvan is Oudervereniging Balans, die ook al eerder liet weten dat de huidige belangenbehartiging van ouders in strijd is met het rechtvaardigheidsprincipe.

Lees hier het artikel van De Correspondent

Bron: Oudervereniging Balans/De Correspondent

Geplaatst op: 05-04-2017

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners