print logo

College Rechten van de Mens: “School heeft Kubo niet gediscrimineerd”

De reguliere Utrechtse Prof. Kohnstammschool heeft een jongen met Downsyndroom niet gediscrimineerd door hem te verwijderen. De school heeft voldoende aanpassingen gedaan en heeft zichzelf terecht handelingsverlegen verklaard.

Dit staat in de uitspraak van 4 april van het College voor de Rechten van de Mens in een zaak van de ouders van de 13-jarige thuiszitter Kubo met het syndroom van Down tegen Stichting Primair Onderwijs Utrecht en het Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs. 

De zitting van deze zaak, op 8 maart 2017, kreeg veel media-aandacht doordat de ouders een beroep deden op het vorig jaar door Nederland geratificeerde VN-Gehandicaptenverdrag. Volgens dit verdrag moet Nederland uiteindelijk afscheid nemen van het gesegregeerde ondewijssysteem van reguliere en speciale scholen omdat dit schadelijk zou zijn voor kinderen met een beperking. Het College voor de Rechten van de Mens ziet toe op de naleving van dit verdrag.

Volgens het verdrag moeten op termijn alle Nederlandse scholen inclusief worden; speciaal onderwijs zal dan eendienstop deze scholen worden in plaats van een aparte plek. In zijn uitspraak laat het College het Gehandicaptenverdrag buiten beschouwing, ondanks het nadrukkelijke verzoek van de ouders om het mee te nemen in het oordeel. De reden hiervoor is dat dit verdrag nog niet was geratificeerd op het moment dat de jongen werd verwijderd van de Prof.Kohnstammschool. Daarnaast stelt het College dat "de inspanningsverplichting tot het bieden van inclusief onderwijs" die uit het verdrag voortvloeit "niet bij individuele onderwijsinstellingen als de school kan worden gelegd." Het college heeft de klachten van de ouders van Kubo om die reden getoetst aan de Wet Gelijke behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte.

"Eigenlijk zegt het College hiermee dat de bal nu bij de overheid ligt", zegt Jana Vyrastekova, moeder van Kubo. "Omdat het op dit moment nog geen wettelijk kader heeft om de verwijdering als discriminatie aan te merken. En daar heeft het College gelijk in: de overheid moet dringend duidelijkheid scheppen over hoe de Wet passend onderwijs zich verhoudt tot het VN-Gehandicaptenverdrag." 

Volgens Vyrastekova bevindt het Nederlandse onderwijs zich op dit moment in een "schimmig gebied". "Omdat Nederland vorig jaar het verdrag heeft geratificeerd, lijkt het alsof kinderen recht hebben op inclusief onderwijs. Dat zal over een aantal jaren misschien ook inderdaad het geval zijn, maar nu is er sprake van een gat in de wetgeving en daar zijn kinderen als mijn zoon de dupe van. Dat vind ik onacceptabel."

Vyrastekova overweegt met haar gezin te verhuizen, binnen Nederland. "Misschien gaan wij dertig kilometer zuidelijker van Utrecht wonen, omdat daar mogelijk wel een inclusieve school staat. Zo gek is het op dit moment in Nederland."

Geplaatst op: 05-04-2017

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners